Diakoniatyö

Diakonian tehtävänä on olla konkreettisesti ihmisten elämän keskellä ja tunnistaa sekä vastata sieltä esiin tuleviin haasteisiin. Tarkoituksena on auttaa ja ohjata ihmisiä ottamaan vastuuta omasta elämästään, löytää ihmisen omia voimavaroja ja ennen kaikkea välittää kuvaa armollisesta Jumalasta.

Lisätietoa Apua ja tukea-sivuilta

Lisätietoja antavat

diakoni

Diakoniatyön työalavastaava, Palvelun vastuuryhmän sihteeri