Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinnalla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa.

Esteidentutkintapyyntö voidaan tehdä

  • maistraatissa,
  • jomman kumman kihlakumppanin evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan kotiseurakunnasa tai
  • sähköisesti Kirkon asiointipalvelussa. Tarkempia tietoja sähköisestä pyynnöstä tällä sivulla alempana.
     

Tutkintapyyntö voidaan esittää aikaisintaan 4 kuukautta ennen vihkimistä ja viimeistään 8 päivää ennen vihkimistä. Käytännön syistä tutkintapyyntö kannattaa esittää hyvissä ajoin ennen vihkimistä, etenkin jos toinen puolisoista on ulkomaalainen.

Jos ja kun avioliiton esteiden tutkija toteaa, ettei aiotulle avioliitolle ole esteitä, on avioliittoon aikoville annettava tästä todistus.  Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkintapyynnön jättämisestä ja se on voimassa 4 kuukautta. Todistus voidaan myös säilyttää kirkkoherranvirastossa, mikäli vihkipari vihitään Paimion seurakunnassa virassa olevan papin toimesta.

Vihkitiedon ilmoittaminen kirkossa ja lehdessä

Avioliittoon aikovat ilmoitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa erikseen sovittuna sunnuntaina ennen vihkimistä, jos vihkipari niin haluaa. Tällöin avioliittoaikomuksesta tulee julkinen ja seurakunta rukoilee parin puolesta. Vihkimisen jälkeen avioliittoon vihkimisestä ilmoitetaan Kunnallislehden seurakunnalliset palstalla, mikäli vihkipari näin haluaa.

Avioliiton esteiden tutkinnan voi hoitaa edellä mainttujen ehtojen täyttyessä kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa.

Kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimiston yhteystiedot

Kirkkoherranvirasto Sauvon seurakuntatoimisto
puhelin: 044 7373 500 puhelin: (02) 4746 100
Pyölintie 3 Pappilantie 2
avoinna
ma-to klo 9-13
avoinna
tija pe klo 9.15-12,
lisäksi tiistaisin myös klo 15-17
  Seurakuntatoimisto on kesätiistait suljettu,
poikkeuksena tiistait 25.6. ja 2.7. ja 13.8.  
jolloin toimisto on tiistaina auki normaalisti. 

 

 

 

 

 

 

Avioliiton esteiden tutkinta verkossa

Avioliiton esteiden tutkinnan voi suorittaa myös verkossa.

Linkki avioliiton esteiden tutkintaan.

Sähköisen palvelun käytön edellytykset:

  • vähintään 18 vuoden ikä
  • kotikunta Suomessa
  • käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
  • ainakin toisen pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen
  • käyttäjällä ei saa olla turvakieltoa

Tunnistaudu palveluun ja seuraa ohjeita.

 

Sukunimen valinta

Avioliittoon aikovien on ilmoitettava sukunimivalinnastaan avioliiton esteiden tutkijalle samalla, kun he pyytävät tutkintaa.

Maistraatin esite sukunimistä avioliiton solmimisen yhteydessä.pdf