Paimion seurakunnan kiinteistötyöntekijät

Kiinteistötyöntekijät huolehtivat seurakunnan kiinteistöistä, siisteydestä ja seurakunnan järjestämien tilaisuuksien tarjoiluista.

Ota yhteyttä

seurakuntamestari
Sauvo-Karunan kirkkoalue

Hauta-asiat Sauvon ja Karunan hautausmailla, ei kuitenkaan sopimusasiat.

vahtimestari

Hautapaikat ja uudet hautapaikat Paimiossa.

hautausmaatyöntekijä

Hautojen käytännön asiat Paimiossa