Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä.

1) Perushenkilötiedot sisältävään virkatodistukseen merkitään käyttötarkoituksesta riippuen perushenkilötiedot myös puolisosta ja/tai lapsista ja/tai vanhemmista.

2) Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on tietosisällöltään laajempi. Siihen merkitään mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset, mikäli heistä on tiedot Paimion, Sauvo-Karunan, Sauvon tai Karunan kirkonkirjoissa.

Huomio! Sukuselvitys ei ole sama asia kuin sukututkimus. Sukututkimuksesta saat tietoa tästä linkistä.

Paimion seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai Sauvon seurakuntatoimistosta voi tilata virkatodistuksia ja sukuselvityksiä

  • Paimion seurakunnan nykyisistä ja entisistä jäsenistä
  • Sauvo-Karunan seurakunnan entisistä jäsenistä
  • Sauvon seurakunnan entisistä jäsenistä
  • Karunan seurakunnan entisistä jäsenistä

Kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimiston yhteystiedot tästä linkistä

Virkatodistuksen tilaaminen

Yksityisille ja yrityksille on omat tilauslomakkeensa. Tilauksen voi tehdä myös puhelimitse soittamalla kirkkoherranvirastoon tai sähköpostitse osoitteeseen paimio.srk(at) evl.fi. Huom! Älä laita sähköpostiviestin tilaustietoihin henkilötunnusta tietoturvasyistä. Valmis virkatodistus lähetetään postitse. Virkatodistuksen voi myös noutaa erikseen sovittaessa kirkkoherranvirastosta tai seurakuntatoimistosta. 

Virkatodistuksen tilaamiselle peruste

Virkatodistuksen antaminen edellyttää aina hyväksyttyä käyttötarkoitusta, kuten perunkirjoitusta, perinnönjakoa tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Virkatodistuksen sisältö riippuu käyttötarkoituksesta.

Todistuksen voi tilata puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa. Sähköpostitse tehtävää tilausta ei suositella.
Huomioithan, että meillä ei voi maksaa pankkikortilla.

Mikäli tilaus kuitenkin tehdään sähköpostitse, tulee tilaus lähettää osoitteeseen paimio.srk@evl.fi

1.3.2010 voimaan astuneen lain mukaan (laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2009) on tilaajan nimi- ja yhteystiedot kirjattava tilauksen yhteydessä.

Tietoja ei anneta puhelimitse.

Jos virkatodistus tilataan perunkirjoitusta varten,  on tilauksessa aina mainittava, kenen perunkirjoitus on kyseessä.

Sukuselvitys

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.

Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen).

Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.

Jos on tiedossa, että henkilö, jonka sukuselvityksestä on kyse, on ollut eläessään jäsenenä rajan taakse jääneessä lakkautetussa seurakunnassa, tilataan sen aikaiset tiedot Mikkelin maakunta-arkistostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys siltä ajalta Digi- ja väestötietovirastosta.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Huom! Mikäli sukuselvityksessä on henkilön (esim. puoliso, lapset)  kohdalla maininta ‘elää’, hänestä ei tarvita erillistä elää-todistusta.

Elää-todistus

Ns. elää-todistus eli todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla. Jos vainajasta tehtävässä virkatodistuksessa on puolison tai jälkeläisten kohdalla elää-tieto, heistä ei tarvitse erillistä elää-todistusta, vaikka he olisivat kirjoilla eri seurakunnassa kuin vainaja oli ennen kuolemaansa.

Mikäli henkilö ei ole Suomen ev.lut.kirkon jäsen, tilataan elää-todistus hänen omasta uskontokunnastaan tai Digi- ja väestötietovirastosta.

HUOM! Sukuselvitystä ei saa käyttää sukutukimukseen. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 51 §:ssä säädetään siitä, että luovutettuja tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on luovutettu.

Virkatodistusmaksut näet tästä linkistä.