Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Vihkitiloina ovat seurakunnan kirkot. Seurakunta suosittelee kasvomaskin käyttöä sisätiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa.
 

Kirkollisen vihkimisen edellytys on, että morsian ja sulhanen molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen on mahdollinen myös sillloin, kun toinen vihkiparista on ev.lut kirkon jäsen ja toinen jonkun muun kristillisen kirkon tai yhdyskunnan jäsen, Suomessa tai jossakin muussa maassa. Jos vihkimisessä on tarkoitus käyttää myös jotakin muuta kieltä kuin suomea, on syytä ottaa seurakuntaan yhteys hyvin varhaisessa vaiheessa.

Usein kirkollinen vihkiminen toimitetaan kirkossa, mutta vihkiminen voidaan toimittaa myös muualla, esimerkiksi vihkiparin kotona.

Papin, kanttorin ja vihkipaikan varaaminen

Pappi, kanttori ja Paimion, Sauvon ja Karunan kirkko varataan Paimion seurakuntatoimistosta.

Vihkivaraukset ja -ajat

Vihkivarauksia seuraavalle vuodelle aletaan Paimion, Sauvon ja Karunan kirkkoihin ottamaan aina syyskuun 1. arkipäivänä. Vihkivaraukset tehdään puhelimitse Paimion seurakuntatoimistoon.

Vihkivarauksia otetaan pääsääntöisesti lauantai-iltapäiviin.
Vihkimisajat lauantaisin ovat klo 15 ja klo 16.

Pyhän Jaakobin kirkkoa hoitaa Pyhän Jaakobin kirkon seurakuntayhdistys. Seurakuntayhdistys hoitaa kirkon tilavarauksia itsenäisesti. Jos ajatuksena on, että vihkiminen olisi Pyhän Jaakobin kirkossa, on kirkkotila varattava kirkon suntiolta. Pappi ja kanttori varataan Paimion seurakunnan seurakuntatoimistosta.

Yhteydenotot:
Pyhän Jaakobin kirkon suntio Maria Kuopila,
puh. 0400 521 915

Aikaisin alkamisaika vihkimiselle Pyhän Jaakobin kirkossa on myös klo 15.00, jos pappi ja/tai kanttori tulee Paimion seurakunnan puolesta.

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinnalla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Lisätietoa avioliiton esteiden tutkinnasta tästä linkistä

Vihkiparin itse ilmoitettava seurakuntatoimistoon, mikäli haluavat kuulutusten luettavan kirkossa ja/tai vihkimisestä ilmoitettavan lehdessä. Kuulutus luetaan kirkossa sovittavana sunnuntaina ennen vihkipäivää. Ilmoitus vihkimisestä Kunnallislehden seurakunnalliset palstalla on vihkimisen jälkeen perjantain lehdessä. 

Kaksi todistajaa

Lain mukaan vihkimisessä tarvitaan kaksi todistajaa. Todistajina voivat olla myös lähisukulaiset ja ulkomaalaiset. Todistajien tulee olla täysi-ikäisiä. Heistä tarvitaan virallisiin papereihin täydelliset nimitiedot (sukunimi ja kaikki etunimet).

Todistajien tulee kuulla ja ymmärtää vihkikysymykset ja myönteiset vastaukset sekä avioliiton vahvistaminen. Heidän allekirjoituksiaan ei tule mihinkään papereihin.

Vihkitoimituksen sisältö

Vihkitoimituksen muodon ja sisällön mahdollisuuksiin voit tutustua tästä linkistä tai avaamalla Avioliiton vihkimisen kaavojen vaihtoehdot pdf-tiedoston.

Vihkitoimituksen musiikki Paimion, Sauvon ja Karunan kirkoissa

Vihkitoimituksen musiikista on syytä keskustella kanttorin kanssa. Paimion seurakunnan linja on, että koska kirkollinen vihkiminen on kirkollinen toimitus, on siihen liittyvän musiikin oltava tilaisuuden luonteen mukaisesti hengellistä musiikkia.  Kanttori esittelee mielellään eri vaihtoehtoja, joita on runsaasti.

Katso tästä kanttoreiden yhteystiedot

 

Morsian pujottaa sormusta sulhasen sormeen Karunan kirkossa alttarin edessä.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen