Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.

Kirkollisen vihkimisen edellytys on, että morsian ja sulhanen molemmat ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen on mahdollinen myös sillloin, kun toinen vihkiparista on ev.lut kirkon jäsen ja toinen jonkun muun kristillisen kirkon tai yhdyskunnan jäsen, Suomessa tai jossakin muussa maassa. Jos vihkimisessä on tarkoitus käyttää myös jotakin muuta kieltä kuin suomea, on syytä ottaa seurakuntaan yhteys hyvin varhaisessa vaiheessa.

Usein kirkollinen vihkiminen toimitetaan kirkossa, mutta vihkiminen voidaan toimittaa myös muualla, esimerkiksi vihkiparin kotona.

Papin, kanttorin ja vihkipaikan varaaminen

Pappi, kanttori ja Paimion, Sauvon ja Karunan kirkko varataan kirkkoverranvirastosta tai Sauvon seurakuntatoimistosta.

Kirkkoherranviraston ja Sauvon seurakuntatoimiston yhteystiedot:

Kirkkoherranvirasto

Puhelinnumero: 044 7373 500
Käyntiosoite: Pyölintie 3, 21530 Paimio
Aukioloajat: ma-to klo 9-13

Sauvon seurakuntatoimisto

Puhelinnumero: (02) 4746 100
Käyntiosoite: Pappilantie 2, 21570 Sauvo
Aukioloajat: ti ja pe klo 9.15-12, lisäksi tiistaisin myös klo 15-17.
Kesä-elokuuss seurakuntatoimisto on suljettu.

Vihkivaraukset

Vihkivarauksia seuraavalle vuodelle aletaan Paimion, Sauvon ja Karunan kirkkoihin ottamaan aina syykuun 1. arkipäivänä. Vihkivaraukset tehdään puhelimitse kirkkoherranvirastoon tai Sauvon seurakuntatoimistoon.

Vihkivarauksia otetaan pääsääntöisesti lauantai-iltapäiviin.
Vihkimisajat lauantaisin ovat klo 15 Paimion kirkossa ja klo 16 Paimion/Sauvon/Karunan kirkossa.

Pyhän Jaakobin kirkkoa hoitaa Pyhän Jaakobin kirkon seurakuntayhdistys. Seurakuntayhdistys hoitaa kirkon varauksia itsenäisesti.

Yhteydenotot:
Pyhän Jaakobin kirkon suntio Maria Kuopila,
puh. 0400 521 915

Aikaisin alkamisaika vihkimiselle Pyhän Jaakobin kirkossa on myös klo 15.00, jos pappi ja/tai kanttori tulee Paimion seurakunnan puolesta.

Avioliiton esteiden tutkinta ja sukunimestä sopiminen

Avioliiton esteiden tutkinnalla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Pyyntö tehdään maistraatille tai seurakunnalle. Avioliiton esteet voi maistraatin lisäksi tutkia se evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Tutkintapyyntö voidaan esittää aikaisintaan 4 kuukautta ennen vihkimistä ja viimeistään 8 päivää ennen vihkimistä. Käytännön syistä tutkintapyyntö kannattaa esittää hyvissä ajoin ennen vihkimistä.

Vihkiparin tulee avioliiton esteiden tutkintaa pyytäessään myös ilmoittaa, mitä sukunimeä tai sukunimiä he aikovat käyttää vihkimisen jälkeen. Jos he eivät sovi yhteisestä nimestä tai yhteisistä nimistä, kumpikin säilyttää sukunimen, joka hänellä on avioliittoon mennessään. Tässä on linkki Etu- ja sukunimilakiin, jonka 2. luvun §§ 9-15 käsittelevät aviopuolisoiden sukunimiä.

Jos ja kun avioliiton esteiden tutkija toteaa, ettei aiotulle avioliitolle ole esteitä, on avioliittoon aikoville annettava tästä todistus.  Todistus voidaan myös säilyttää kirkkoherranvirastossa, mikäli vihkijä on Paimion seurakunnassa virassa oleva pappi.

Avioliittoon aikovat ilmoitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa erikseen sovittuna sunnuntaina ennen vihkimistä, jos vihkipari niin haluaa. Tällöin avioliittoaikomuksesta tulee julkinen ja seurakunta rukoilee parin puolesta. Esirukous voi tosin olla vihkimistä seuraavana sunnuntainakin. Vihkimisen jälkeen avioliittoon vihkimisestä ilmoitetaan Kunnallislehden seurakunnalliset palstalla, mikäli vihkipari näin haluaa.

Avioliiton esteiden tutkinta verkossa

Avioliiton esteidentutkinnan voi hoitaa myös sähköisesti osoitteessa https://www.esteidentutkinta.fi/

Sähköisen palvelun käytön edellytykset

  • vähintään 18 vuoden ikä
  • kotikunta Suomessa
  • käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
  • ainakin toisen pitää olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen
  • käyttäjällä ei saa olla turvakieltoa

Tunnistaudu palveluun ja seuraa ohjeita.

Kaksi todistajaa

Lain mukaan vihkimisessä tarvitaan kaksi todistajaa. Todistajien on oltava yli 15-vuotiaita. Todistajina voivat olla myös lähisukulaiset ja ulkomaalaiset.

Todistajien tulee kuulla ja ymmärtää vihkikysymykset ja myönteiset vastauksenne sekä avioliiton vahvistaminen. Heidän allekirjoituksiaan ei tule mihinkään papereihin.

Todistajien tulee olla täysi-ikäisiä. Heistä tarvitaan virallisiin papereihin täydelliset nimitiedot (sukunimi ja kaikki etunimet).

Vihkitoimituksen sisältö

Lue tästä  tarkempaa tietoa vihkitoimituksen muodon ja sisällön mahdollisuuksista.

Vihkitoimituksen musiikki Paimion, Sauvon ja Karunan kirkoissa

Vihkitoimituksen musiikista on syytä keskustella kanttorin kanssa. Paimion seurakunnan linja on, että koska kirkollinen vihkiminen on kirkollinen toimitus, on siihen liittyvän musiikin oltava tilaisuuden luonteen mukaisesti hengellistä musiikkia. - Kanttori esittelee mielellään eri vaihtoehtoja, joita on runsaasti.

Katso tästä kanttoreiden yhteystiedot

 

Morsian pujottaa sormusta sulhasen sormeen Karunan kirkossa alttarin edessä.