Seurakunnan strategia ja toiminta

Paimion seurakunnan strategia laadittiin vuonna 2022 yhdessä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan strategian marraskuun kokouksessa 2022.

Paimion seurakunnan strategiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Pdf-tiedosto)

Talous- ja toimintasuunnitelma

Jokaista varainhoitovuotta varten kirkkovaltuuston on  hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä (Pdf-tiedosto, ei saavutettava)

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä (Pdf-tiedosto, ei saavutettava)

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä (Pdf-tiedosto, ei saavutettava)

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Talousarviovuodelta (tilikausi) on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä (Kirkkojärjestys 6 luku 5 §).

Paimion seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Pdf-tiedosto, ei saavutettava)

Paimion seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022Linkki avautuu uudessa välilehdessä Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Pdf-tiedosto, ei saavutettava)