Sukututkimus Paimion, Sauvo-Karunan, Sauvon tai Karunan seurakunnan jäsenenä olleesta henkilöstä

Paimion, Sauvo-Karunan, Sauvon tai Karunan seurakunnassa jäsenenä olleista henkilöistä voi tilata sukututkimuksen.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä.

Kaikilta sukututkimusta pyyytäviltä sukututkijoilta vaaditaan rekisteriseloste. 

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyy tarvittavat lomakkeet ja täyttöohjeet  rekisteriselosteen laatimista varten.

Rekisteriseloste toimitetaan sukututkimuspyynnön kanssa  sähköpostitse osoitteeseen paimio.srk@evl.fi
 tai postitse osoitteella

Paimion seurakunta
kirkkoherranvirasto
Pyölintie 3
21530  PAIMIO

 

1.3.2010 voimaan tulleen lain mukaan (laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009)
 kirjataan tilauksen yhteydessä tilaajan nimi- ja yhteystiedot.

Sukututkimustilaukset kirjallisesti

Tietojen tilaus sukututkimusta varten tehdään aina kirjallisesti.

Sukututkimuslomakkeen voit ladata tästä.


Lomake on tallennettava ensin omalle koneelle, jonka jälkeen siihen voit kirjoittaa tietoja. Muista tallentaa lomake vielä kerran tietojen kirjoittamisen jälkeen.
Jos lomake lähetetään sähköpostin liitteessä, ethän tietoturvasyistä laita lomakkeeseen henkilötunnuksia.

Tilauksen voi tehdä myös vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä, kunhan siinä on tarvittavat tilausta koskevat tiedot.

Tilaukseen mukaan aika- tai hintaraja

Sukututkimukseen kuluvan ajan määrittäminen on erittäin haasteellista riippuen tilauksen laajuudesta, miltä aikakaudelta tutkimusta pyydetään, millaiset ovat lähtötiedot jne. Joskus tiedot löytyvät helposti, joskus ei niin helposti.

Henkilöt eivät ole vanhoissa kirkonkirjoissa aakkosellisessa järjestyksessä esimerkiksi sukunimen mukaan. Henkilöt ovat kirkonkirjoissa sen kylän, sen tilan ja talon sivulla, jossa ovat asuneet. Kirkonkirjat ovat kymmenen vuoden jaksoissa, esim. 1882-1891, 1892-1901, 1902-1911 jne. Jos henkilö, josta tutkimus on pyydetty, on ollut esim. piikana tai renkinä ja on kulkenut työn perässä tilalta/talosta toiseen, voi hänen tietojaan olla lyhyelläkin aikajaksolla useammalla kirkonkirjan sivulla, jotka kaikki pitää käydä läpi. Tästä johtuen tilauksen yhteyteen kannattaa aina merkitä, paljonko aikaa tai rahaa tutkimukseen käytetään, jottei tilaajalle tule laskun loppusumman suuruus yllätyksenä. Jos annettu määre täyttyy, otetaan seurakunnasta tilaajaan yhteyttä, selvitetään paljonko tietoja on ehditty kyseisessä määreessä kerätä ja kysytään, miten jatketaan.

Sukututkimustilaus toimitetaan osoitteeseen

Paimion seurakunta
kirkkoherranvirasto
Pyölintie 3
21530  PAIMIO

Tilauksen yhteydessä tulee olla tämän sivun yläosassa mainittu rekisteriseloste.

 Sukututkimuksen nopeuttamiseksi mahdollisimman kattavat alkutiedot ovat erittäin tärkeitä; muuttotieto seurakuntaan/seurakunnasta, onko tutkittava syntynyt/kuollut kyseisessä seurakunnassa ym.  helpottaa tietojen etsimistä, koska kastettujen/kuolleitten/muuttaneiden kirjoissa henkilöt ovat aikajärjestyksessä.

Tietoja ei anneta puhelimitse. Tiedot annetaan aina kirjallisesti tällä sivulla mainittujen, Kirkkohallituksen määräämien maksujen mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen sata vuotta nuoremmista kirkonkirjoista

Pyydetystä henkilöstä voidaan antaa sukututkimusta varten yksilöintitietoina nimet, syntymäaika, syntymäpaikka, elää-tieto/kuolinaika, kuolinpaikka, arvo ja ammatti. Lisäksi merkitään mahdolliset muuttotiedot. Sukututkimuspyyntöä esitettäessä pyytäjän on hyvä huomioida, että rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus kieltää seurakuntaa käsittelemästä häntä koskevia tietoja sukututkimusta varten.

Kirkonkirjoissa olevat tiedot vihkimispaikasta, kasteesta, rippikoulusta tai konfirmaatiosta kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin, eikä niitä luovuteta sukututkimusta varten.

Tietojen luovuttaminen sata vuotta vanhemmista kirkonkirjoista

Sata vuotta vanhemmat tiedot ovat julkisia. Paimion seurakunnan kirkonkirjoista vuosilta 1830-1911 on mikrofilmit Turun maakunta-arkistossa, jossa tutkija voi tutkia tietoja omatoimisesti.

Sukututkimusmaksut

Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan Kirkkohallitus määrää tietojen luovuttamisesta perittävän maksun. Seurakunnat ja keskusrekisterit ovat velvollisia noudattamaan määrättyjä maksuja.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut 1.5.2017 alkaen:

Sukutukimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta.
 Esimerkki: Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Toimitusmaksu

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 e) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu. Yhteensä toimitus- ja postikuluja tulee tällöin 11 euroa. Mikäli laskuttaja joutuu lähettämään maksukehotuksen, veloitetaan siitä 7 euroa.

Toimitusajat

Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa. Tästä johtuen toimitusajat ovat arviolta 1-2 kuukautta. Sukututkimustilaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.