Kasvatuksen vastuuryhmä

Kasvatuksen vastuuryhmän kuuluvat seuraavat työalueet: päiväkerhotyö, pyhäkoulu/lapsityö, iltapäiväkerhtotyö, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, erityísnuorisotyö ja partiotoiminta.

Kasvatuksen vastuuryhmän jäsenet 2023-24

Kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmän jäsenet vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessaan.

Kasvatuksen vastuuryhmän kokoonpano 2021-2022

Puheenjohtaja Tiina Alastalo, luottamushenkilö
Lauri Harkia, luottamushenkilö
Helme Högblom, luottamushenkilö
Harri Joukas, luottamushenkilö
Henna Pirhonen, luottamushenkilö
Riikka Salminen, luottamushenkilö
Heli Vuorela, luottamushenkilö
Hannu Nurmi, nuorisotyönohjaaja
Päivi Nurmi, seurakuntapastori
Tuija Mäkivalli, nuorisopastori
Rita Smolander, nuorisotyönohjaaja
Sirkku Nyman, perhetyönohjaaja, sihteeri

Kasvatuksen vastuuryhmän tehtävät

 1. suunnitella, toteuttaa ja seurata siihen kuuluvien työalojen toimintaa.
 2. valmistelee omien työalojensa toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset, ja toimintakertomuksen tilastoineen.
 3. vastuuryhmän tulee toiminnassaan erityisesti tukea ja kehittää eri työalojen välistä yhteistyötä seurakunnan strategian pohjalta.
 4. vastuuryhmän kokousajat ja käsiteltävät pääteemat vuosikellon mukaan. Tarvittaessa vastuuryhmä voi kokoontua muulloinkin.
 5. vastuuryhmä voi perustaa määräaikaisia ja/tai pysyviä työ- ja projektiryhmiä.
 6. vastuuryhmän henkilömäärän ja kokoonpanon vahvistaa kirkkoneuvoston esityksen pohjalta;Vastuuryhmän puheenjohtajana voi toimia luottamushenkilö, sihteerinä toimii työntekijä.
 7. vastuuryhmä voi tehdä esityksiä tai aloitteita koskien operatiivista toimintaa johtoryhmälle ja muissa asioissa kirkkoneuvostolle työalavastaavan tai johtavan viranhaltijan (kirkkoherra tai talouspäällikkö) toimesta.
 8. yksittäisen luottamushenkilön tai yksittäisen seurakuntalaisen aloiteoikeus säilyy Kirkkojärjestyksen mukaan ennallaan (KJ 9 luku, 2§ ja 6§).
 9. vastuuryhmä huolehtii toimialaansa kuuluvista muista tehtävistä sekä kirkkoherran, talouspäällikön ja kirkkoneuvoston sille osoittamista toimeksiannoista.
 10. vastuuryhmä laatii toimintaansa ohjaamaan vuosikellon ja tarvittaessa sisäisen työjärjestyksen.
 11. Vastuuryhmien henkilöt ovat myös tarvittaessa omalla työpanoksellaan mukana seurakunnan erilaisissa tapahtumissa.

Kasvatuksen vastuuryhmän alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

 • Päiväkerhotyö
 • Pyhäkoulu  
 • Varhaisnuorisotyö
 • Partio
 • Rippikoulu
 • Nuorisotyö
 • Erityisnuorisotyö
 • Perhekerhotyö