Kasvatuksen vastuuryhmä

Kasvatuksen vastuuryhmän alaan kuuluu muun muassa varhaiskasvatus, nuorisotyö, rippikoulutyö ja perhetyö.

Kasvatuksen vastuuryhmän jäsenet 2023-24

Riikka Salminen, luottamushenkilö, puheenjohtaja

Jonna Henninen, luottamushenkilö

Pauli Rastas, luottamushenkilö

Janina Sippola, luottamushenkilö

Eeva-Kaarina Sundberg, luottamushenkilö

Ossi Suomi, luottamushenkilö

Ida-Maria Tanhua, luottamushenkilö

Työntekijät:

Päivi Nurmi, seurakuntapastori

Benjamin Kasari, nuorisopastori

Oona-Mari Marsch, nuorisotyönohjaaja

Sirkku Nyman, perhetyönohjaaja, vastuuryhmän sihteeri

Kasvatuksen vastuuryhmän tehtävät

 1. Vastuuryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja seurata vastuualueensa toimintaa.
  Vastuuryhmän jäsenet ovat tarvittaessa mukana toiminnan toteuttamisessa.
 2. Vastuuryhmä tukee ja kehittää yhteistyötä sekä seurakunnan eri työalojen välillä että yhteistyökumppaneiden (mm. yhdistykset) kanssa.
 3. Vastuuryhmä osallistuu vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä toimintakertomuksen laatimiseen.
 4. Vastuuryhmä huolehtii toimialaansa kuuluvista muista tehtävistä sekä kirkkoherran, talouspäällikön tai kirkkoneuvoston sille osoittamista toimeksiannoista.
 5. Vastuuryhmä kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa laatimansa vuosikellon mukaisesti.
  Tarvittaessa vastuuryhmä voi kokoontua useamminkin.
 6. Vastuuryhmän muistiot toimitetaan tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille ja johtaville viranhaltijoille.
 7. Vastuuryhmä voi kehottaa työalavastaavaa tai johtavaa viranhaltijaa (kirkkoherra/talouspäällikkö) tekemään vastuuryhmän alaa koskevia esityksiä tai aloitteita kirkkoneuvostolle.
  Yksittäisen luottamushenkilön tai yksittäisen seurakuntalaisen aloiteoikeus säilyy kuitenkin ennallaan (KJ 9 luku, 2§ ja 6§).

Kasvatuksen vastuuryhmän alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

 • Varhaiskasvatus
 • Varhaisnuorisotyö
 • Nuorisotyö
 • Perhetyö
 • Rippikoulutyö
 • Partio