Paimion seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2020

Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kirkkovaltuuston käsittelemissä asioissa on aina kirkkoneuvoston esitys.

Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto 2019-2020

Jäsenen henkilökohtainen varajäsen on suluissa oleva henkiö.

 

puheenjohtaja Vesa Tuominen, kirkkoherra

varapuheenjohtaja Elina Järvinen (Riikka Salminen)

 

Jäsenet

Jorma Kakkonen (Mikko Kovanen)

Silvia Koski (Helme Högblom)

Juha Kuopila (Pasi Pöri)

Arimo Lähdeniitty (Sami Sillanpää)

Riitta Rantanen (Seppo Laitinen)

Jenni Lehmus (Toini Aro)

Satu Simelius (Marja Itälä)

Satu Tuominen (Kirsi Tikkanen)

Harri Vuorinen (Eeva-Kaarina Sundberg)