Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon kuuluu virkansa puolesta seurakunnan kirkkoherra, joka toimii myos kirkkoneuvoston puheenjohtajana sekä 10 kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kirkkovaltuuston käsittelemissä asioissa on aina kirkkoneuvoston esitys.

Paimion seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2020

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Vesa Tuominen, kirkkoherra

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Elina Järvinen (Riikka Salminen)

 

Jäsenet (henkilökohtainen varajäsen on suluissa oleva henkilö)

Jorma Kakkonen (Mikko Kovanen)

Silvia Koski (Helme Högblom)

Juha Kuopila (Pasi Pöri)

Arimo Lähdeniitty (Sami Sillanpää)

Riitta Rantanen (Seppo Laitinen)

Jenni Rissanen (Toini Aro)

Satu Simelius (Marja Itälä)

Satu Tuominen (Kirsi Tikkanen)

Harri Vuorinen (Eeva-Kaarina Sundberg)