Paimion seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenet 2021-22

Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kirkkovaltuuston käsittelemissä asioissa on aina kirkkoneuvoston esitys.

Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto 2021-22

Jäsenen henkilökohtainen varajäsen on suluissa oleva henkiö.

 

puheenjohtaja Vesa Tuominen, kirkkoherra

varapuheenjohtaja Elina Järvinen (Riikka Salminen)

 

Jäsenet

Helme Högblom (Silvia Koski)

Mikko Kovanen (Ossi Suomi)

Juha Kuopila (Pasi Pöri)

Jenni Lehmus (Toini Aro)

Arimo Lähdeniitty (Sami Sillanpää)

Riitta Rantanen (Seppo Laitinen)

Satu Simelius (Marja Itälä)

Satu Tuominen (Kristina Karlsson)

Harri Vuorinen (Eeva-Kaarina Sundberg)