Paimion seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenet 2021-22

Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kirkkovaltuuston käsittelemissä asioissa on aina kirkkoneuvoston esitys.

Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto 2021-22

 

puheenjohtaja Miika Rosendahl, kirkkoherra

varapuheenjohtaja Elina Järvinen, henkilökohtainen varajäsen Riikka Salminen

 

Jäsenet

Helme Högblom, henkilökohtainen varajäsen Silvia Koski

Mikko Kovanen, henkilökohtainen varajäsen Ossi Suomi

Juha Kuopila, henkilökohtainen varajäsen Pasi Pöri

Jenni Lehmus, henkilökohtainen varajäsen Toini Aro

Arimo Lähdeniitty, henkilökohtainen varajäsen Sami Sillanpää

Riitta Rantanen, henkilökohtainen varajäsen Seppo Laitinen

Satu Simelius, henkilökohtainen varajäsen Marja Itälä

Satu Tuominen, henkilökohtainen varajäsen Kristina Karlsson

Harri Vuorinen, henkilökohtainen varajäsen Eeva-Kaarina Sundberg