Virkatodistusmaksut

Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan Kirkkohallitus määrää tietojen luovuttamisesta perittävän maksun. Seurakunnat ja keskusrekisterit ovat velvollisia noudattamaan määrättyjä maksuja.

Kaikki todistusten tilauspyynnöt Porin aluekeskusrekisteriin. Lisätietoa tästä linkistä.

1.1.2020 voimaan tulleet maksut

Kirkkohallituksen tekemässä maksupäätöksessä on huomioitu Suomen ev.-lut. kirkon kirkonkirjojenpitoon liittyvä
uudistus. Uudistuksen aikana osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan keskitetysti valtakunnallisesti
vainajan viimeisen jäsenyysseurakunnan mukaan. Osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan taas siten,
että kokonaisuuteen liittyvät todistukset tilataan erikseen jokaisesta tarvittavasta seurakunnasta. Kaksi eri tapaa laatia
todistuksia on huomioitu myös todistusten hinnoittelussa.

Todistuksista perittävät maksut

 1. A) Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 45 euroa. Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Poikkeuksina:

  - Mikäli lapsen elää-tieto ilmenee vanhemman todistuksesta, ei lapsesta tarvita erillistä elossaolotodistusta.

  - Lapsettoman vainajan elossa olevista vanhemmista ei tarvita erillisiä todistuksia, vaan vanhempien elää-tieto vainajan todistuksella riittää.

  - Jos tiedot tarvitaan isovanhemmista alkaen, todistuksella riittää setien, enojen ja tätien elää-/kuolintieto.

  - Puolisosta ei laadita omaa erillistä todistusta, jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset.

  Jäsenyysaikatietojen täydennykset 9 euroa/todistus.

  Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, veloitetaan kaikista todistuksista alkuperäisen todistuksen hinta.

  B) Sukuselvitys, joka sisältää yksittäisiä seurakuntia koskevat ja rajattuun ajanjaksoon liittyvät tiedot (välitodistus)

  - 30 euroa/päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle digitoiduista tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista (poikkeuksena jokin tietty yksittäinen tieto kuten vainajan kuolintieto 9 euroa).

  - 9 euroa/päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle uudemmista jäsentietolähteistä.

  - Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa.

  - Jäsenyysaikatietojen täydennykset 9 euroa/todistus.
   
 2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta sekä elossaolon todistamisesta ulkomaista eläkeyhtiötä varten veloitetaan 9 euroa.
   
 3. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa
   
 4. Todistuksen lisäkappaleesta veloitetaan 9 euroa (sama tilaaja ja sama käyttötarkoitus, eli todistus on identtinen kopio alkuperäisestä).

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistusten
laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30
minuutin jaksolta.

Kuvatiedostoista veloitettavat maksut

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan perusmaksuna 45 euroa.
Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta
30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

HUOM! Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä
kuvatiedostojen kopiointeja.

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin.
Maksuttomista todistuksista ei peritä toimitusmaksua.
Henkilö voi tarkastuttaa kirkonkirjoissa ja seurakunnan muissa rekistereissä olevat omat tietonsa kerran vuodessa
maksutta. Jos tarkastusoikeutta käyttää useammin, veloitetaan tietojen luovutuksesta 9 euroa/todistus.

Toimitusmaksu

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta (nouto, postitse, sähköpostitse) toimitusmaksua 5,50 euora, joka sisältää
myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan molemmista
erikseen 5,50 euroa. Jos todistus toimitetaan asiakkaan pyynnöstä useammalla eri tavalla (esim. postitse ja sähköpostitse) tai
useampaan eri osoitteeseen, veloitetaan jokaisesta toimituksesta erikseen 5,50 eruoa.

Aiemmin lähetettyjen todistusten kopioiden lähettämisestä veloitetaan 9 euroa/todistus ja toimitusmaksu 5,50 euroa.
Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään
lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa. 

Ulkomaille lähetettäviin virkatodistuksiin tarvitaan usein ns. apostille-todistusLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jonka kirjoittaa Digi-ja väestötietovirasto.