Virkatodistusmaksut

Päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä kuuluu kirkkolain mukaan kirkkohallitukselle. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan Digi- ja väestötietoviraston vastaavista asiakirjoista perittyä maksua.

Todistuksista perittävät maksut 1.3.2023 alkaen

1. A) Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 55 €. Puolisosta laaditaan oma todistus avioliiton ajalta ja tällaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta peritään 20 €. Tarvittaessa sukuselvitys laajennetaan seuraavaan sukupolveen ja jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta peritään 20 €. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Poikkeuksina: 

-    Mikäli lapsen elää-tieto ilmenee vanhemman todistuksesta, ei lapsesta tarvita erillistä elossaolotodistusta. 
-    Lapsettoman vainajan elossa olevista vanhemmista ei tarvita erillisiä todistuksia, vaan vanhempien elää-tieto vainajan todistuksella riittää.
-    Jos tiedot tarvitaan isovanhemmista alkaen, todistuksella riittää setien, enojen ja tätien elää-/kuolintieto.
-    Puolisosta ei laadita omaa erillistä todistusta, jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset tai jos puoliso on ollut kirjoilla samassa seurakunnassa avioliiton ajan.

Täydennyksestä aiemmin tehtyyn tilaukseen peritään 20 € / todistus.

Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, veloitetaan kaikista todistuksista alkuperäisen todistuksen hinta. 

B) Tilaajan pyynnöstä tehtävä rajallinen sukuselvitys, joka ei kata koko kirkon jäsenyysaikaa:

-    45 € / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle digitoiduista kirkonkirjoista tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista
-    20 € / päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle uudemmista jäsentietolähteistä. 
-    Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 20 €.
-   Täydennyksestä aiemmin tehtyyn tilaukseen peritään 20 € / todistus.

- Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, veloitetaan kaikista todistuksista alkuperäisen todistuksen hinta. 

2. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta sekä elossaolon todistamisesta ulkomaista eläkeyhtiötä varten veloitetaan 10 €. 

3. Virkatodistuksesta perhesuhdetiedoilla veloitetaan 20 €.

4. Kastekirjan otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 20 €.

5. Tilauksen yhteydessä tilatusta todistuksen lisäkappaleesta veloitetaan 10 € (sama tilaaja ja sama käyttötarkoitus.

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 55 €. Mikäli todistusten laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 25 € jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Sukututkimusta varten todistus laaditaan kuhunkin keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkonkirjoista ja rajattua ajanjaksoa koskevista tiedoista.

Kuvatiedostoista veloitettavat maksut

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan perusmaksuna 55 €. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 25 € jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 10 € kuvalta. 

HUOM! Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat sellaiset todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin. Maksuttomia todistuksia ovat myös kirkon sisäisiin tehtäviin tarvittavat virkatodistukset. Maksuttomista todistuksista ei peritä toimitusmaksua.

Henkilö voi tarkastuttaa kirkonkirjoissa ja seurakunnan muissa rekistereissä olevat omat tietonsa kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastusoikeutta käyttää useammin, veloitetaan tietojen luovutuksesta 10 € / todistus.

Toimitusmaksu 

Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta (nouto, postitse, sähköpostitse) toimitusmaksua 5 €, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan molemmista erikseen 5 €. Jos todistus toimitetaan asiakkaan pyynnöstä useammalla eri tavalla (esim. postitse ja sähköpostitse) tai useampaan eri osoitteeseen, veloitetaan jokaisesta toimituksesta erikseen 5 €. 

Aiemmin lähetettyjen todistusten kopioiden lähettämisestä veloitetaan 10 € / todistus ja toimitusmaksu 5 €.

Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €. 

Ulkomaille lähetettäviin virkatodistuksiin tarvitaan usein ns. apostille-todistusLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jonka kirjoittaa Digi-ja väestötietovirasto.