Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen on pyhä toimitus, jossa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalleen rukoillen ja taivaallisen Isän armoon turvaten. Surun ja ikävän keskellä saamme muistutuksen iankaikkisen elämän toivosta.

Koronavirusepidemiasta huolimatta seurakunnan  lakisääteinen toiminta jatkuu. Hautaan siunaamiset toimitetaan niin pian kuin se on mahdollista. Tällä tuetaan vainajien säilytykseen tarkoitettujen kylmätilojen riittävyys.

Kesäkuun alusta siirrytään normaaleihin siunausaikoihin. Siunausajat ovat klo 10 ja klo 13. Siunaustilaisuuteen voi osallistua korkeintaan 50 henkilöä. Tilaisuudessa osallistujien tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä, 1-2 metriä. 
Tilaisuuteen ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19).
Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.


Seurakunnan tiloissa on mahdollista järjestää muistotilaisuus tilasta riippuen rajoitetulle henkilömäärälle kesäkuun alusta alkaen. Samassa rakennuksessa voi olla päivän aikana vain yksi muistotilaisuus. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä yksityistilaisuus, vastuu on tilaisuuden järjestäjillä.  Myös muistotilaisuuteen osallistuvien tulee noudattaa turvaetäisyyksiä. Henkilön, jolla on vähänkään hengitystieoireita, ei tule osallistua muistotilaisuuteen.

Siunaustilaisuudesta sopiminen

Läheisen kuoltua siunausjärjestelyt on hyvä aloittaa kirkkoherranvirastosta tai Sauvon seurakuntatoimistosta. Omaisten on hyvä käydä paikan päällä kirkkoherranvirastossa tai Sauvon seurakuntatoimistossa, mikäli mahdollista. Siunaustilaisuudesta voidaan sopia myös puhelimitse. Kirkkoherranviraston/seurakuntatoimston virkailijan kanssa sovitaan siunaustilaisuuden aika, paikka ja siunaava pappi sekä kanttori. Siunaavan papin kanssa keskustellaan ennen hautajaisia ja sovitaan tarkemmin siunaustilaisuuden, hautaan laskun ja muistotilaisuuden vaiheista.
Musiikki valitaan yhdessä kanttorin kanssa. Siunaustoimituksen virret voidaan sopia myös siunaavan papin kanssa.

Usein omaiset järjestävät muistotilaisuuden, jossa muistellaan vainajaa.
Lisätietoa muistotilaisuudesta saat tästä

Kirkkoherranviraston ja Sauvon seurakuntatoimiston yhteystiedot:

Kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimiston yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto

Puhelinnumero: 044 7373 500
Käyntiosoite: Pyölintie 3, 21530 Paimio
Aukioloajat: ma-to klo 9-13

Sauvon seurakuntatoimisto

Puhelinnumero: )02) 4746 100
Käyntiosoite: Pappilantie 2, 21570 Sauvo
Aukioloajat: ti ja pe klo 9.15-12, lisäksi tiistaisin myös klo 15-17.
Kesä-elokuussa seurakuntatoimisto on suljettu.

Siunausajat Paimiossa

Epidemian aikana siunausajoissa on käytössä poikkeukselliset alkamisajat.
Siunausajat ovat klo 10, klo 11.30, 13 ja klo 14.30 ja ne täytetään järjestyksessä klo 10:stä alkaen.

 

 Siunausajat ovat klo 10 ja klo 13.
 Siunauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä juhlapyhinä.

Siunausajat Sauvossa

 perjantaisin klo pappi- ja kanttoritilanteesta riiippuen joko klo 10, klo 13 tai klo 15.
 lauantaisin klo 10 tai klo 13.
 Siunauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä juhlapyhinä.

Hautapaikasta sopiminen

Hautapaikasta Paimion hautausmaalla sovitaan hautausmaatoimistossa hautausmaapuutarhurin kanssa:
 Seppo Pekola, puh. 050 3428 097.

Sanomakellot

Kirkkoherranvirastossa/seurakuntatoimistossa sovitaan myös sanomakellojen soittamisesta. Kellojen soitto kertoo seurakunnan jäsenen poismenosta ja muistuttaa elämän rajallisuudesta. Omaiset voivat kokoontua kirkkopihalle tai kirkkopuistoon kuuntelemaan sanomakelloja. Sanomakellot soivat seurakunnan kirkoissa klo 11.

Ilmoittaminen kirkossa ja sanomalehdessä

Seurakunnan jäsenen poisnukkumisesta ilmoitetaan jumalanpalveluksessa ja Kunnallislehden seurakunnalliset palstalla, mikäli omaiset näin haluavat. Ilmoitus luetaan yleensä siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Kunnallislehdessä maininta on yleensä siunausta seuraavana perjantaina.

Kirkkoon kuulumattoman siunaaminen

Paimion seurakunta osoittaa tarvittaessa hautapaikan vainajalle, jonka kotipaikka kuolinhetkellä on Paimio tai Sauvo.

Kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan haudata joko seurakunnan hautausmaahan tai seurakunnan ylläpitämälle tunnustuksettomalle hauta-alueelle. Kirkkoon kuulumattoman vainajan omaiset voivat sopia kirkkoherranvirastossa kirkollisen hautaan siunaamisen järjestämisestä.

Kirkkojärjestyksen säännöksen 2:23 mukaan kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, mikäli omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtonsa toisin, tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliselle hautaan siunaamiselle ole riittäviä perusteita.

Mikäli siunaamista ei järjestetä, hautausasiat sovitaan suoraan hautausmaatoimistossa, puh. 050 3428 097.

Lähikuva valkoisesta arkusta ja kantajan kädestä kantoliinassa.