Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen on pyhä toimitus, jossa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalleen rukoillen ja taivaallisen Isän armoon turvaten. Surun ja ikävän keskellä saamme muistutuksen iankaikkisen elämän toivosta.

Siunaustilaisuudesta sopiminen

Läheisen kuoltua siunausjärjestelyt on hyvä aloittaa Paimion seurakuntatoimistosta. Omaisten on hyvä käydä paikan päällä seurakuntatoimistossa, mikäli mahdollista. Siunaustilaisuudesta voidaan sopia myös puhelimitse. Seurakuntatoimston virkailijan kanssa sovitaan siunaustilaisuuden aika, paikka ja siunaava pappi sekä kanttori. Siunaavan papin kanssa keskustellaan ennen hautajaisia ja sovitaan tarkemmin siunaustilaisuuden, hautaan laskun ja muistotilaisuuden vaiheista.
Musiikki valitaan yhdessä kanttorin kanssa. Siunaustoimituksen virret voidaan sopia myös siunaavan papin kanssa.

Paimion seurakuntatoimiston yhteystiedot tästä linkistä.

Usein omaiset järjestävät muistotilaisuuden, jossa muistellaan vainajaa.
Lisätietoa muistotilaisuudesta saat tästä

Siunausajat

 Siunausajat ovat klo 10 ja klo 13.
 Siunauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä juhlapyhinä.

Hautapaikasta sopiminen

Hautapaikasta Paimion hautausmaalla sovitaan Paimiossa seurakuntamestari Timo Rinteen kanssa:

Timo Rinne, puh. 050 3428 097 tai timo.rinne(at)evl.fi

Hautapaikasta Sauvon tai Karunan hautausmaalla sovitaan seurakuntamestari Tuula Kankaanrannan kanssa:

Tuula Kankaanranta, puh. 044 7735 886 tai tuula.kankaanranta(at)evl.fi

Sanomakellot

Seurakuntatoimistossa sovitaan myös sanomakellojen soittamisesta. Kellojen soitto kertoo seurakunnan jäsenen poismenosta ja muistuttaa elämän rajallisuudesta. Omaiset voivat kokoontua kirkkopihalle tai kirkkopuistoon kuuntelemaan sanomakelloja. Sanomakellot soivat seurakunnan kirkoissa klo 11.

Ilmoittaminen kirkossa ja sanomalehdessä

Seurakunnan jäsenen poisnukkumisesta ilmoitetaan jumalanpalveluksessa ja Kunnallislehden seurakunnalliset palstalla, mikäli omaiset näin haluavat. Ilmoitus luetaan yleensä siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Kunnallislehdessä maininta on yleensä siunausta seuraavana perjantaina.

Kirkkoon kuulumattoman siunaaminen

Paimion seurakunta osoittaa tarvittaessa hautapaikan vainajalle, jonka kotipaikka kuolinhetkellä on Paimio tai Sauvo.

Kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan haudata joko seurakunnan hautausmaahan tai seurakunnan ylläpitämälle tunnustuksettomalle hauta-alueelle. Kirkkoon kuulumattoman vainajan omaiset voivat sopia seurakuntatoimistossa kirkollisen hautaan siunaamisen järjestämisestä.

Kirkkojärjestyksen säännöksen 3:14 mukaan kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, mikäli omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtonsa toisin, tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliselle hautaan siunaamiselle ole riittäviä perusteita.

Mikäli siunaamista ei järjestetä, hautausasiat Paimiossa sovitaan suoraan seurakuntamestari Timo Rinteen puh. 050 3428 097 ja Sauvossa tai Karunassa seurakuntamestari Tuula Kankaanrannan kanssa, puh. 044 7735 886.

Lähikuva valkoisesta arkusta ja kantajan kädestä kantoliinassa.

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin