Paimion seurakunnan kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan joka 4. vuosi seurakuntavaaleissa. Kirkkovaltuustossa jäseniä on 27.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuuston tehtäviä on mm. talousarvion hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen, virkojen perustamiset ja lakkauttamiset, veroäyrin suuruudesta päättäminen sekä maan myynti.

Kirkkovaltuusto 2019-2022

Henkilön nimen perässä on suluissa ehdokaslistan numero. Mikäli valtuuston jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen samalla listalla ensimmäisenä oleva varajäsen. Varajäsenet ovat listalla vaaleissa saamansa vertauvun mukaisessa järjestyksessä.

puheenjohtaja Jaakko Kivisaari (4)

varapuheenjohtaja Eeva Heurlin (2)

jäsenet: Tiina Alastalo (4), Toini Aro (3), Lauri Harkia (3), Jarmo Havuaho (4), Leena Hyvönen (2), Harri Joukas (4), Elina Järvinen (3), Jorma Kakkonen (2), Silvia Koski (2), Juha Kuopila (4), Sari Kuosmanen (4), Anne Kuparinen (4), Tuula Kurki (2), Seppo Laitinen (1), Jenni Lehmus(3), Arimo Lähdeniitty (4),  Jaana Paasonen, (3), Henna Pirhonen (4), Riitta Rantanen (1), Terhi Reponen (4), Riikka Salminen (3), Satu Simelius (4). Janina Sippola (4), Satu Tuominen (4), Harri Vuorinen (3).

Kirkkovaltuuston kokouksissa esittelijöinä ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Talouspäällikkö on myös kokousten sihteeri.

Kirkkovaltuuston varajäsenet ehdokalistoittain

Lista 1, SDP Paimio- Sauvon ehdokaslista: Mervi Kuusela, Heli Vuorela, Matti Leinonen, Hanna Mäkirinne.

Lista 2, Yhteis-kristillinen ehdokaslista: Helme Högblom, Jari Laaksonen, Ossi Suomi, Mikko Kovanen, Jouni Ylitalo.

Lista 3, Yhteinen seurakuntamme ehdokaslista: Jarkko Kallio, Rauno Berg, Piia Rannikko, Eeva-Kaarina Sundberg, Virpi Kokkala, Lauri Lehmus.

Lista 4, Keskusta ja sitoutumattomat ehdokaslista: Pasi Pöri, Timo Sjöblom, Teija Hyssälä, Sami SIllanpää, Marja Itälä, Terje Suominen, Minna Nieminen, Kirsi Tikkanen, Kaarina Tammi.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kirkkovaltuuston käsittelemissä asioissa on aina kirkkoneuvoston esitys.

Kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmät

Kirkkoneuvosto valitsee puheenjohtajat ja maallikkojäsenet vastuuryhmiin.
Vastuuryhmissä on myös työntekijöitä.
Seurakunnassa on vastuuryhmiä 4:

Lue lisää vastuuryhmistä tästä.