Paimion seurakunnan kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan joka 4. vuosi seurakuntavaaleissa. Kirkkovaltuustossa jäseniä on 27.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuuston tehtäviä on mm. talousarvion hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen, virkojen perustamiset ja lakkauttamiset, veroäyrin suuruudesta päättäminen sekä maan myynti.

Kirkkovaltuuston kokouksissa esittelijöinä ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Talouspäällikkö on myös kokousten sihteeri.

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkovaltuusto 2023-26

Henkilön nimen perässä on suluissa ehdokaslistan numero. 

1 = Tulkaa kaikki ehdokaslista, 2 = Keskusta ja sitoutumattomat ehdokaslista, 3 = Yhteis-kristillinen ehdokaslista, 4 = Yhteinen seurakuntamme ehdokaslista

Puheenjohtaja Pauli Rastas (2) 13.2.2024 alkaen, Jaakko Kivisaari (2) 22.1.2023 - 13.2.2024.

Varapuheenjohtaja 2023-2024 Martti Heikkilä (3)

Jäsenet

Erja Alander (2), Pipsa Allén (4), Rauno Berg (4), Katriina Ervelä (2), Lauri Harkia (4), Jonna Henninen (1), Eeva Heurlin (3), Martti Heurlin (2), Harri Joukas (2), Elina Järvinen (4), Niklas Kallio (2), Kristina Karlsson (2), Silvia Koski (3), Juha Kuopila (2), Jenni Lehmus (4), Ritva Numminen (3), Riitta Rantanen (1), Pauli Rastas (2), Terhi Reponen (2), Riikka Salminen (4), Vertti Silver (2), Janina Sippola (2), Ida-Maria Tanhua (4), Satu Tuominen (2), Timo Virta (1)

Kirkkovaltuuston varajäsenet ehdokalistoittain

Lista 1 Tulkaa kaikki ehdokaslista: Kenneth Finnholm, Heli Vuorela, Eeva-Kaarina Sundberg, Raija Högmander, Pekka Toivonen.

Lista 2 Keskusta ja sitoutumattomat ehdokaslista: Pasi Pöri, Jarmo Heimo, Timo Sjöblom, Santeri Pessi, Jaana Elo, Marika Ruohonen, Pirjo Kemppainen.

Lista 3 Yhteis-kristillinen ehdokaslista: Ossi Suomi, Jouni Ylitalo, Kirsi Taskinen, Helme Högblom, Kaarina Tammi.

Lista 4  Yhteinen seurakuntamme ehdokaslista: Mari Lehtikankare-Toivonen, Harri Vuorinen, Päivi Liimatainen, Katja Tiittanen, Laura Liikkanen.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kirkkovaltuuston käsittelemissä asioissa on aina kirkkoneuvoston esitys.

Vuosien 2023-24 kirkkoneuvoston näet tästä linkistä.

 

 

Kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmät

Kirkkoneuvosto valitsee puheenjohtajat ja maallikkojäsenet vastuuryhmiin.
Vastuuryhmissä on myös työntekijöitä.
Seurakunnassa on vastuuryhmiä 3:

Lue lisää vastuuryhmistä tästä.