Seurakuntavaalien 2022 logo.

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2022. Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt nelivuotiskaudeksi Paimion seurakunnan kirkkovaltuustoon.

Kuka voi olla ehdokas?

Ehdokkaaksi vaaleissa voi asettua konfirmoidut Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Ehdokkaana voi olla vain oman kotiseurakuntansa vaaleissa.

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

Äänioikeus on kaikilla yli 16-vuotiailla Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilla. Äänestäjä voi äänestää vain oman kotiseurakuntansa ehdokasta.

Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.2022.

Mistä vaaleissa valitut päättävät?

Vaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät monista merkittävistä seurakunnan toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista: veroprosentista, talousarvioista, työntekijävalinnoista, työn ja toiminnan painopisteistä, seurakunnan strategiasta, ym. Seurakuntien luottamuselinten maallikkojäsenet osallistuvat myös kirkon ylimmän päätöksentekoelimen, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valintaan.

Kuinka asetun ehdolle?

Seurakuntavaaleissa ehdolle voi asettua ehdokaslistan kautta. Vaaleja varten perustetut valitsijayhdistykset perustavat ehdokaslistan.

Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan 10 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Valitsijayhdistyksellä on yksi asiamies ja tällä yksi varamies. Asiamiehen ja hänen varamiehensä on oltava vähintään 18-vuotiaita seurakunnan jäseniä ja oikeustoimikelpoisia henkilöitä. Koska asiamiehen ja hänen varamiehensä tulee olla ao. valitsijayhdistyksen jäseniä, tulee heidän lisäkseen valitsijayhdistyksessä olla siis vähintään 8 muuta perustajajäsentä. Valitsijayhdistyksen asiamies ja tämän varamies eivät saa olla valitsijayhdistyksensä ehdokkaita eivätkä vaalilautakunnan jäseniä. Valitsijayhdistyksen muut perustajajäsenet voivat olla oman valitsijayhdistyksensä ehdokkaana seurakuntavaaleissa.

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022. 

Valtakunnalliselle Seurakuntavaalit.fi -sivustolle pääset tästä linkistä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä