Ristiäiset - lapsen ensimmäinen juhla

Lapsen syntymä ja uuden elämän alku on todellinen ihme. Lapsen vanhemmat saavat olla tämän ihmeen lähellä. Samalla se on heille kutsu vanhemmuuteen ja vastuuseen. Myös seurakunta haluaa olla ltukena lapsen elämässä krisitillisestä kasteesta alkaen koko elämän ajan.

Kristillinen kaste

Kristillisessä kasteessa ihmisestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matteus 28:18–20).

Kasteessa lapsi liitetään seurakunnan jäseneksi. Mikäli kastetta ei toimiteta 3 kk:n kuluessa lapsen syntymästä, on lapsen vanhempien tai huoltajan ilmoitettava lapsen nimet ja äidinkieli väestötietojärjestelmään kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lapsen vanhemmat tai huoltajat ottavat yhteyttä maistraattiin, jonka toimialueella lapsen äidillä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Kastejärjestelyt on paras aloittaa ottamalla yhteys kirkkoherranvirastoon tai Sauvon seurakuntatoimistoon lapsen synnyttyä hyvissä ajoin ennen ajateltua kastepäivää.

Kasteiden toimitusajat 1.1.2019 alkaen

Paimiossa

 • Kirkkokaste
   Kirkkokasteet toimitetaan sunnuntaisin Paimion kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen  klo 11.30.
  Jos sunnuntain jumalanpalvelus on konfirmaatiomessu, on kirkkokaste klo 13.
   
 • Kotikaste
  Kotikasteet (eli muualla kuin kirkossa toimitettavat kasteet) toimitetaan myös sunnuntaisin. Ensimmäinen aika on klo 13. Jos klo 13 aika on varattu, on seuraava toimitusaika klo 15.

Sauvossa

 • Kirkkokaste
  Kirkkokasteet toimitetaan sunnuntaisin Sauvon tai Karunan kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen klo 14.
   
 • Kotikaste
  Kotikasteet (eli muualla kuin kirkossa toimitettavat kasteet) toimitetaan myös sunnuntaisin. Ensimmäinen aika on klo 14, jos kyseiseen päivään ei ole varattu kirkkokastetta. Jos klo 14 aika on varattu, on seuraava toimitusaika klo 15.

 

Kastekeskustelu

Yleensä pappi ja vanhemmat sopivat kastekaavan yksityiskohdista ja vaihtoehdoista kastekeskustelussa ennen kastetoimitusta. Tässä yhteydessä valitaan myös virret.

Lue tästä tarkempaa tietoa kasteen kaavasta ja sen sisällä olevista vaihtoehdoista sekä neuvoja virsien valintaan.

Kummit

Kummeina voivat toimia vain rippikoulun käyneet ja konfirmoidut ev.lut. kirkon jäsenet tai johonkin muuhun kristilliseen, lapsikasteen hyväksyvään seurakuntaan kuuluvat henkilöt (esim. katoliset, anglikaanit, ortodoksit). Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa kummeja voi olla vain yksi. Päätöksen yhdestä kummista tekee sen seurakunnan kirkkoherra, jonka jäseneksi lapsi kastetaan. Pääsääntönä kuitenkin on, että kummeja tulee olla vähintään kaksi.

Jos lasta ei syystä tai toisesta ole kastettu vauvana, voidaan hänet kastaa myöhemmin. Tavallisimmin asia tulee ajankohtaiseksi rippikoulun yhteydessä.

Kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään kirjaamista varten kummeista tarvitaan nimi- ja seurakuntatietojen lisäksi myös henkilötunnukset.

Ilmoittaminen lehdessä ja rukous kirkossa

 Vanhempien suostuessa kastetun lapsen nimi ilmoitetaan kastetta seuraavan perjantain Kunnallislehden seurakunnalliset-palstalla. Mikäli Kunnallislehti ei ilmesty perjantaina, tai muualla kastetun lapsen tiedot eivät tule seurakuntaan viimeistään keskiviikkona, ilmoittaminen siirtyy seuraavaan perjantaihin.

Niin ikään vanhempien suostuessa mainitaan lapsen nimi ja hänen  puolesta rukoillaan pääsääntöisesti kastetta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa joko Paimion tai Sauvon kirkossa. Kastelomakkeessa on kohta, johon vanhempien tulee merkitä, kummassa kirkossa vanhemmat haluavat lapsen nimen luettavan.

YouTube-video

Kirkkoherranvirasto:

Viraston aukioloajat:
Ma-to klo 9-13
Puhelin: 044 7373 500
Osoite: Pyölintie 3

Sauvon seurakuntatoimiston aukioloajat:
 ti ja pe klo 9.15-12,
tiistaisin myös klo 15-17.
Kesäaikana tiistait suljettu.


Puhelin: (02) 4746100
Osoite: Pappilantie 2