Hallinto ja päätöksenteko Paimion seurakunnassa

Yleishallinto

Yleishallinnon tehtävänä on luoda puitteet varsinaiselle seurakuntatyölle sekä hautausmaa- ja kiinteistötyölle.

Yleishallinto koostuu

 1. hallintoelimistä
  (kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto)
 2. tarkastustoimesta
  (tilintarkastajat ja omaisuuden tarkastajat)
 3. hallinnon käytännön toteuttajista
  (taloustoimisto ja seurakuntatoimisto) sekä
 4. työntekijöitä koskevista palveluista
  (työpaikkaruokailu, työterveyshuolto ja työsuojelu)

Yleishallinnon tehtävät ovat pääsääntöisesti lailla määrätty. Mm. kirkkolaki, kirjanpitolaki ja väestökirjanpitoon liittyvät lait ovat yleishallinnon tehtäviä määrittäviä lakeja. Lisäksi kirkkohallitus antaa ohjeita ja määräyksiä hallinnon, laskentatoimen ja väestökirjanpidon käytännön toteuttamisesta. Yleishallinnon yksityiskohtaisista tehtävistä on määrätty myös seurakunnan vahvistamissa ohje- ja johtosäännöissä.

Paimion seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää 27 jäseninen kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat joka 4. vuosi seurakuntavaaleissa. Viimeisimmät seurakuntavaalit toimitettiin vuonna 2022.


Kirkkovaltuusto valitsee 10 jäsenisen kirkkoneuvoston. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Päätöselimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Suunnittelu ja toteutus: Vastuuryhmät ja työntekijätiimit

Kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmät

Kirkkoneuvosto valitsee puheenjohtajat ja maallikkojäsenet vastuuryhmiin.
Vastuuryhmissä on myös työntekijöitä.
Seurakunnassa on vastuuryhmiä 3:

Lue lisää vastuuryhmistä tästä.