Julistuksen vastuuryhmä

Julistuksen vastuuryhmän alaisuuteen kuuluu muun muassa jumalanpalveluselämä, musiikki, aikuistyö, yleinen seurakuntatyö sekä lähetystyö ja kansainvälinen diakonia.

Julistuksen vastuuryhmän jäsenet 2023-24

Juha Kuopila, puheenjohtaja

Pipsa Allén, luottamushenkilö

Ritva Numminen, luottamushenkilö

Santeri Pessi, luottamushenkilö

Terhi Reponen, luottamushenkilö

Heli Vuorela, luottamushenkilö

Jouni Ylitalo, luottamushenkilö

Työntekijät:

Mika Ahtola, kappalainen

Kalle Elonheimo, kappalainen

Armi Laakso, kanttori, vastuuryhmän sihteeri

Vastuuryhmän tehtävät

 1. Vastuuryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja seurata vastuualueensa toimintaa.
  Vastuuryhmän jäsenet ovat tarvittaessa mukana toiminnan toteuttamisessa.
 2. Vastuuryhmä tukee ja kehittää yhteistyötä sekä seurakunnan eri työalojen välillä että yhteistyökumppaneiden (mm. yhdistykset) kanssa.
 3. Vastuuryhmä osallistuu vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä toimintakertomuksen laatimiseen.
 4. Vastuuryhmä huolehtii toimialaansa kuuluvista muista tehtävistä sekä kirkkoherran, talouspäällikön tai kirkkoneuvoston sille osoittamista toimeksiannoista.
 5. Vastuuryhmä kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa laatimansa vuosikellon mukaisesti.
  Tarvittaessa vastuuryhmä voi kokoontua useamminkin.
 6. Vastuuryhmän muistiot toimitetaan tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille ja johtaville viranhaltijoille.
 7. Vastuuryhmä voi kehottaa työalavastaavaa tai johtavaa viranhaltijaa (kirkkoherra/talouspäällikkö) tekemään vastuuryhmän alaa koskevia esityksiä tai aloitteita kirkkoneuvostolle.
  Yksittäisen luottamushenkilön tai yksittäisen seurakuntalaisen aloiteoikeus säilyy kuitenkin ennallaan (KJ 9 luku, 2§ ja 6§).

Julistuksen vastuuryhmän alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

 • Jumalanpalveluselämä
 • Kirkolliset toimitukset
 • Yleinen seurakuntatyö
 • Aikuistyö
 • Musiikkityö
 • Lähetys ja kansainvälinen diakonia
 • Ystävyysseurakuntatyö