Julistuksen vastuuryhmä

Julistuksen vastuuryhmän alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: messutoiminta, kirkolliset toimitukset, musiikkityö, aikuistyö, evankelioimistyö ja lähetystyö.

Julistuksen vastuuryhmän jäsenet 2023-24

Kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmän jäsenet vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessaan.

Julistuksen vastuuryhmän jäsenet 2021-22

Puheenjohtaja Satu Tuominen, luottamushenkilö
Rauno Berg, luottamushenkilö
Jarmo Havuaho, luottamushenkilö
Matti Leinonen, luottamushenkilö
Terhi Reponen, luottamushenkilö
Janina Sippola, luottamushenkilö
Ossi Suomi, luottamushenkilö
Armi Laakso, kanttori
Mika Ahtola, kappalainen, sihteeri

Vastuuryhmän tehtävät

 1. Suunnitella, toteuttaa ja seurata siihen kuuluvien työalojen toimintaa.
 2. Valmistelee omien työalojensa toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset, ja toimintakertomuksen tilastoineen.
 3. Vastuuryhmän tulee toiminnassaan erityisesti tukea ja kehittää eri työalojen välistä yhteistyötä seurakunnan strategian pohjalta.
 4. Vastuuryhmän kokousajat ja käsiteltävät pääteemat vuosikellon mukaan. Tarvittaessa vastuuryhmä voi kokoontua muulloinkin.
 5. Vastuuryhmä voi perustaa määräaikaisia ja/tai pysyviä työ- ja projektiryhmiä.
 6. Vastuuryhmän henkilömäärän ja kokoonpanon vahvistaa kirkkovaltuusto kirkkoneuvoston esityksen pohjalta;Vastuuryhmän puheenjohtajana voi toimia luottamushenkilö, sihteerinä toimii työntekijä.
 7. Vastuuryhmä voi tehdä esityksiä tai aloitteita koskien operatiivista toimintaa johtoryhmälle ja muissa asioissa kirkkoneuvostolle työalavastaavan tai johtavan viranhaltijan (kirkkoherra tai talouspäällikkö) toimesta.
 8. Yksittäisen luottamushenkilön tai yksittäisen seurakuntalaisen aloiteoikeus säilyy Kirkkojärjestyksen mukaan ennallaan (KJ 9 luku, 2§ ja 6§).
 9. Vastuuryhmä huolehtii toimialaansa kuuluvista muista tehtävistä sekä kirkkoherran, talouspäällikön ja kirkkoneuvoston sille osoittamista toimeksiannoista.
 10. Vastuuryhmä laatii toimintaansa ohjaamaan vuosikellon ja tarvittaessa sisäisen työjärjestyksen.
 11. Vastuuryhmien henkilöt ovat myös tarvittaessa omalla työpanoksellaan mukana seurakunnan erilaisissa tapahtumissa.

Julistuksen vastuuryhmän alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

 • Jumalanpalveluselämä
 • Hautaan siunaaminen
 • Muut kirkolliset toimitukset
 • Muut seurakuntatilaisuudet
 • Aikuistyö
 • Musiikki
 • Lähetys
 • Muu seurakuntatyö