Paimion seurakunnan työalavastaavat

Diakoniatyön tyoalavastaava Marika Hietanen, puh. 044 7735 892

Kasvatustyön työalavastaava Sirkku Nyman, puh. 050 3428 093

Kiinteistötyön työalavastaava Timo Rinne, puh. 050 3428 097

Kirkkomusiikkityön työalavastaava Armi Laakso, puh. 050 3482 549

Työalavastaavan tehtäviä:

 1. Ohjaa, suunnittelee, kehittää ja valvoo työalaansa ja sen työryhmän toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.
 2. Valmistelee mahdollisen vastuuryhmän kokoukset ja toimii niiden sihteerinä.
 3. Toimii työalansa työntekijöiden tiimin vetäjänä ja koordinoimalla johtaa sen työtä kaikilla alueilla.
 4. Valmistelee yhdessä tiiminsä kanssa työ-, loma-, leiri- ja retkisuunnitelmat.
 5. Käy kehityskeskustelut työalansa tiimiin kuuluvien kanssa.
 6. Vastaa vuosittain työalan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta ja kokoaa yhteistyössä tiiminsä muiden jäsenten kanssa tilastojen ja toimintakertomuksen tiedot.
 7. Hyväksyy työalansa laskut ja seuraa työalansa toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista ja raportoi siitä tiimille.
 8. Kartoittaa työalansa työntekijöiden koulutustarpeen.
 9. Toimii yhdyshenkilönä työalansa, kirkkoneuvoston sekä ympäristön sidosryhmien välillä.
 10. Etsii enintään seitsemän päivän ajaksi työalalla tarvittavan tilapäisen aputyövoiman ja sijaiset oman työalansa viranhaltijoille ja työntekijöille ja ilmoittaa niistä kirkkoherralle ja talouspäällikölle.
 11. Perehdyttää uudet työntekijät ja sijaiset tehtäviinsä.
 12. Osallistuu työalansa edustajana mahdollisten kehittämis- ja työryhmien kokouksiin.
 13. Osallistuu työalan muiden työntekijöiden kanssa perustyöhön oman työalansa johtosäännön mukaisesti.