Paimion seurakunnan vastuuryhmät

Kirkkoneuvosto asettaa kirkkojärjestyksen 9. luvun 4. pykälän mukaisia vastuuryhmiä, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Kirkkoneuvosto valitsee myös vastuuryhmien puheenjohtajat. Vastuuryhmän toimikausi on kaksi vuotta.

Paimion seurakunnassa on kolme vastuuryhmää:

Vastuuryhmien kokoonpano

Vastuuryhmän henkilömäärän (7 luottamushenkilöä ja työntekijät) ja kokoonpanon vahvistaa kirkkoneuvosto esityksen pohjalta. Jokaisessa vastuuryhmässä tulee olla vähintään yksi kirkkoneuvoston jäsen. Vastuuryhmän puheenjohtajana toimii luottamushenkilö, sihteerinä toimii työntekijä.