Kirkkoon liittyminen

Littyminen kirkkoon tarkoittaa liittymistä kotipaikkakuntasi seurakuntaan. Kirkkoon liittyessään paimiolaiset ja sauvolaiset liittyvät siten Paimion seurakunnan jäseneksi.

Kasteen ja kirkkoon liittymisen edellytykset

alle 12 vuotias lapsi

Alle 12-vuotiaan lapsen kastamisen ja kirkkoon liittymisen edellytyksenä on, että ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
 

12-17 vuotias ja täysi-ikäinen

12–17-vuotias lapsi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi, vaikka kukaan hänen vanhemmistaan tai huoltajistaan ei ole kirkon jäsen. 12–17-vuotiaan uskonnollisen aseman muutokset (liittyminen tai eroaminen) edellyttävät aina lapsen ja hänen huoltajiensa yksimielisyyttä, joten liittymislomakkeessa tulee olla kaikkien asianosaisten allekirjoitukset. 12 vuotta täyttäneen mutta alle 15 vuotta olevan lapsen osalta ensisijaisina toimijoina ovat huoltajat ja lapsen tulee antaa oma kirjallinen suostumus. Kun kyseessä on 15 vuotta täyttänyt mutta alle 18-vuotias lapsi, ensisijaisena toimijana on lapsi itse ja huoltajien tulee antaa kirjallinen suostumus.

Kirkkoon liittyvän 15-vuotiaan ja sitä vanhemman tulee saada tarpeellinen opetus ennen kastetta. Opetuksen määrän ja sisällön osalta on otettava huomioon asiaan liittyvä piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta.

Lisätietoja kirkkoon liittymisestä tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Liittyminen Paimion seurakuntaan

Voit liittyä Paimion seurakuntaan kahdella eri tavalla. Vaihtoehdot ovat:

  • verkossa Liity kirkkoon-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
    Tietoturvallisen verkkopalvelun kautta liitytään kirkkoon kätevästi pankkitunnuksin, jolloin valtaosa tarvittavista tiedoista saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautumiseen pankkitunnuksien avulla, voit lähettää palvelun kautta seurakuntaan yhteydenottopyynnön, jonka avulla kirkkoon liittyminen voidaan laittaa vireille. Henkilötietosi välittyvät kotikuntasi seurakuntaan. Jäsenyytesi on voimassa sitten, kun seurakunta on vahvistanut asian.
     
  • käymällä henkilökohtaisesti Paimion seurakuntatoimistossa.
    Muista ottaa mukaan henkilöllisyystodistuksesi.

Kirkkoon liittyminen edellyttää kirkkoherran päätöstä

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoon liittymisestä päättää seurakunnan kirkkoherra (Kirkkojärjestys 1 luku 3 §). Kirkkoon liittymisen päiväksi tulee se päivä, jolloin kirkkoherra on tehnyt päätöksen kirkkoon liittämisestä.

Seurakunnan vaihtuminen muuton myötä

Jos olet Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja olet muuttanut Paimioon tai Sauvoon sekä olet tehnyt virallisen muuttoilmoituksen Digi- ja väestötietovirastoon, välittyvät tietosi väestötietojärjestelmästä suoraan kirkon jäsentietojärjestelmään ja kotiseurakuntasi vaihtuu.