Palvelun vastuuryhmä

Palvelun vastuuryhmään kuuluu seuraava työalue: diakonia. Diakoniatyön tarkoituksena on krisitilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Palvelun vastuuryhmän jäsenet 2023-24

Katriina Ervelä, luottamushenkilö, puheenjohtaja

Kenneth Finnholm, luottamushenkilö

Martti Heurlin, luottamushenkilö

Jenni Lehmus, luottamushenkilö

Pirjo Kemppainen, luottamushenkilö

Kirsi Taskinen, luottamushenkilö

Katja Tiittanen, luottamushenkilö

Työntekijät:

Hannele Airola, diakoni

Pertti Arola, kehitysvammaistyön pastori

Kalle Elonheimo, kappalainen

Päivi Nurmi, seurakuntapastori

Johanna Penkkimäki, diakoni

Marika Hietanen, diakoni, vastuuryhmän sihteeri

Vastuuryhmän tehtävät (KN 22.10.2022)

 1. Vastuuryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja seurata vastuualueensa toimintaa.
  Vastuuryhmän jäsenet ovat tarvittaessa mukana toiminnan toteuttamisessa.
 2. Vastuuryhmä tukee ja kehittää yhteistyötä sekä seurakunnan eri työalojen välillä että yhteistyökumppaneiden (mm. yhdistykset) kanssa.
 3. Vastuuryhmä osallistuu vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä toimintakertomuksen laatimiseen.
 4. Vastuuryhmä huolehtii toimialaansa kuuluvista muista tehtävistä sekä kirkkoherran, talouspäällikön tai kirkkoneuvoston sille osoittamista toimeksiannoista.
 5. Vastuuryhmä kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa laatimansa vuosikellon mukaisesti.
  Tarvittaessa vastuuryhmä voi kokoontua useamminkin.
 6. Vastuuryhmän muistiot toimitetaan tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille ja johtaville viranhaltijoille.
 7. Vastuuryhmä voi kehottaa työalavastaavaa tai johtavaa viranhaltijaa (kirkkoherra/talouspäällikkö) tekemään vastuuryhmän alaa koskevia esityksiä tai aloitteita kirkkoneuvostolle.
  Yksittäisen luottamushenkilön tai yksittäisen seurakuntalaisen aloiteoikeus säilyy kuitenkin ennallaan (KJ 9 luku, 2§ ja 6§).

Palvelun vastuuryhmän alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

 • Diakoniatyö
 • Sielunhoitotyö
 • Kehitysvammaistyö