Kirkon perinteet

Alkuseurakunnasta Raamatussa Luukas kertoo Apostolien tekojen toisen luvun 42. jakeessa, että se seurasi apostolien opetusta. Jokainen kristillinen kirkko ja yhteisö katsoo elävänsä apostolisesta perinnöstä.

Aikojen kuluessa kirkoille on kehittynyt erilaisia perinteitä, samoin seurakunnille. Jopa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa elää rinta rinnan eri perinteitä, ja uusiakin syntyy.

"Varjele sinä tapaa, niin tapa varjelee sinua" toteaa kansanviisaus. Kirkossakin perinteet ovat hyväksi, kunhan ne varjelevat kristittyjä Kristuksen  armossa.

Tämän sivun linkeistä voit tutustua joihinkin kirkon perinteisiin.