Tällä sivulla julkaistaan lisää Raamatun tekstejä selkomukautettuna.
Tekstit eivät ole vielä olleet piispainkokouksen käsittelyssä.'
Selkokeskus ei ole vielä arvioinut tekstejä.

19. sunnuntai helluntaista 21.sunnuntai helluntaista 24. sunnuntai helluntaista 
Jouluaamu Loppiainen 3. sunnuntai loppiaisesta 3. sunnuntai ennen paastonaikaa
1. Paastonajan sunnuntai 4. Paastonajan sunnuntai 1. sunnuntai pääsiäisestä 
2. sunnuntai pääsiäisestä

19. sunnuntai helluntaista

Viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 10 (5. Moos. 10:12–13)

Kuulkaa! 
Teidän Jumalanne, vaatii teiltä vain tämän:
Eläkää niin kuin Jumala tahtoo!
Rakastakaa Jumalaa kaikin voimin!
Noudattakaa Jumalan käskyjä! 
Kun te näin teette, 
teille käy hyvin.

21.sunnuntai helluntaista 

Viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 31 (5. Moos. 31:6–8)

Mooses sanoi israelilaisille:
”Olkaa vahvoja ja rohkeita.
Älkää pelätkö muita kansoja.
Teidän Jumalanne kulkee teidän kanssanne. 
Hän ei jätä teitä yksin eikä hylkää teitä.”

Mooses sanoi Joosualle: 
”Ole rohkea. 
Sinä viet tämän kansan perille.
Te pääsette siihen maahan, 
jonka Jumala on meille luvannut. 
Herra itse kulkee sinun edelläsi. 
Hän on sinun kanssasi.
Hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. 
Älä lannistu, älä pelkää.”

Kirjeestä kolossalaisille, luvusta 1 (Kol. 1:9–11)

Me olemme rukoilleet koko ajan teidän puolestanne.
Me pyydämme teille viisautta uskon asioissa. 
Rukoilemme, 
että te ymmärrätte Jumalan tahdon. 
Rukoilemme, 
että te teette hyvää.
Näin te elätte Jumalalle kunniaksi.
Jumala vahvistaa teitä,
jotta te olette kestäviä ja kärsivällisiä. 

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 13 (1. Moos. 13:5–11, 14–16)

Abram ja Loot kulkivat yhdessä.
Molemmilla oli lampaita, lehmiä ja muuta karjaa.
Maata ei kuitenkaan ollut tarpeeksi,
jotta karjalle olisi riittänyt ruokaa.
Siksi Abramin ja Lootin karjapaimenten kesken tuli riitaa.

Abram sanoi Lootille: 
”Ei näin voi olla!
Meidän paimenemme eivät saa riidellä.
Mehän olemme sukulaisia. 
On täällä tilaa.
Lähdetään omille teillemme.”
Loot katsoi ympärilleen. 
Jordanin seudulla oli hyvää maata.
Niinpä Loot lähti kohti Jordania.

Tämän jälkeen Jumala sanoi Abramille: 
”Katso pohjoiseen, etelään, itään ja länteen!
Minä annan sinulle ja sinun lapsillesi koko sen maan, 
jonka näet.
Sinulla tulee olemaan jälkeläisiä 
yhtä paljon kuin maassa on tomua.
Jos osaat laskea tomuhiukkasten määrän,
osaat laskea myös jälkeläistesi määrän.”

Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, luvusta 3 (1. Piet. 3:8–12)

Eläkää sovussa.
Jakakaa toistenne ilot ja surut.
Rakastakaa toisianne. 
Älkää tehkö toisillenne pahaa.
Siunatkaa toisianne ja
rukoilkaa toistenne puolesta.

Älkää puhuko pahaa ja valhetta.
Tehkää hyvää.
Kääntykää pois pahasta.
Etsikää rauhaa.
Silloin te saatte kokea hyviä aikoja. 
Jumala kuulee niiden rukoukset,
jotka toimivat oikein.
Jumala kääntyy niitä vastaan,
jotka tekevät pahaa.

24. sunnuntai helluntaista

Ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle, luvusta 2 (1. Tim. 2:1–4)

Minä sanon teille:
Rukoilkaa Jumalaa!
Kiittäkää!
Rukoilkaa kaikkien ihmisten puolesta!
Rukoilkaa kuninkaiden ja vallanpitäjien puolesta!
Rukoilkaa,
että saatte viettää rauhallista elämää.
Tätä Jumala haluaa teiltä.
Jumala tahtoo, 
että kaikki ihmiset pelastuvat.

Psalmi:

Me kiitämme sinua, Jumala.
Me kerromme sinun ihmeellisistä teoistasi.
Me huudamme sinulle: ”Auta meitä!”

Jumala sanoo:
– Minä valitsen oikean ajan.
Minä tuomitsen oikein.
Maa järkkyy.
Kansat vapisevat,
mutta minä pidän maan paikoillaan.

Jouluaamu

Psalmista 98

Laulakaa Jumalalle uusi laulu!  
Hän on tehnyt suuria ihmeitä.  
Jumala on voimakas. 
Hän auttaa meitä. 
Hän tuo meille voiton. 
Hän pelastaa meidät.  
Koko maailma saa nähdä, 
että Jumala toimii oikein. 
Hän muisti kansaansa.  
Jumala on uskollinen. 
Riemuitse, maa!  
Kiitä Jumalaa!  
Iloitkaa ja riemuitkaa,  
laulakaa ja soittakaa! 

Loppiainen

Psalmista 72 (Ps. 72:1–3, 8–12)

Jumala, opeta kuninkaalle lakisi! 
Silloin kuningas toimii oikein.
Hän auttaa köyhiä palvelijoitasi.
Kaikkialla vallitsee rauha ja oikeus.
Hyvä kuningas hallitsee koko maata.
Hänen valtansa ulottuu merestä mereen.
Häntä kumartavat ne,
jotka asuvat erämaassa.
Hänen vihollisensa nuolevat tomua.

Hyvälle kuninkaalle tuodaan lahjoja,
ja muut kuninkaat maksavat hänelle veroja
Kaikki kuninkaat kumartavat häntä.
Kaikki kansat palvelevat häntä.
Hän kuulee,
kun köyhä huutaa apua.
Hän kiirehtii auttamaan,
kun joku tarvitsee turvaa.

Jesajan kirjasta, luvusta 60 (Jes. 60:1–6)

Katso, kaikkialla on pimeää.
Nouse siis ylös!
Valo saapuu. 
Jumalan kirkkaus valaisee sinut.
Silloin kaikki kansat tulevat sinun luoksesi.
Kansojen kuninkaat tulevat valoon. 

Katso ympärillesi:
kaikki ovat tulleet koolle.
Sinun poikasi ja sinun tyttäresi ovat täällä.
He kaikki ylistävät Jumalaa.
Sinä näet tämän kaiken.
Sinä loistat ilosta.
Sinun sydämesi lyö rajusti,
kun kaikki rikkaudet annetaan sinun käsiisi.

3. sunnuntai loppiaisesta

Viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 32

Jumala puolustaa kansaansa.
Jumala näkee,
kun hänen palvelijansa eivät enää jaksa. 
Jumala sanoo vastustajilleen:

”Missä ovat nyt teidän jumalanne?
Missä on se kallio, 
johon te turvasitte?
Te olette antaneet uhreja jumalillenne. 
Miksi ne eivät tule nyt teitä auttamaan? 
Nyt te näette tämän: 
ei ole muuta jumalaa kuin minä.
Minä päätän elämästä ja kuolemasta.
Minä lyön ja minä parannan.
Kaikki on minun vallassani.”

Toisesta kirjeestä korinttilaisille, luvusta 1

Kiitos Jumalalle!
Jumala armahtaa. 
Hän lohduttaa meitä.
Jumala rohkaisee meitä kaikissa vaikeuksissa.
Hän antaa meille voimaa,
että jaksamme lohduttaa muita,
joilla on vaikeaa. 

Kristus kärsi.
Mekin kohtaamme kärsimyksiä.
Jumala lohduttaa meitä.
Niinpä tekin saatte rohkeutta vaikeuksien keskellä. 
Me luotamme lujasti siihen, 
että te kestätte. 
Jumala auttaa ja lohduttaa myös kärsimysten keskellä. 

3. sunnuntai ennen paastonaikaa

Kirjeestä roomalaisille, luvusta 9 (Room. 9:11–23)

Rebekka sai kaksospojat. 
Jumala sanoi jo ennen kuin pojat syntyivät:
”Vanhemmasta pojasta tulee nuoremman palvelija.”
Jumala päätti näin.
Valinta ei perustunut siihen,
mitä pojat tekivät. 
Mitä tästä pitäisi sanoa? 
Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? 
Ei suinkaan. 

Jumala sanoo Moosekselle: 
”Minä armahdan kenet tahdon.
Minä olen hyvä,
kenelle tahdon.” 

Jumalan valinta ei siis perustunut siihen, 
mitä ihminen tahtoo tai tekee.
Ratkaisevaa on se, 
että Jumala armahtaa. 

Joku kysyy nyt ehkä näin: 
”Miksi Jumala sitten moittii ihmisiä? 
Eihän kukaan voi vastustaa hänen tahtoaan.” 
Voi sinua!
Miten sinä voisit sanoa vastaan Jumalalle? 

Ei kai saviastia sano muotoilijalle: 
”Miksi teit minusta tällaisen?” 
Savenvalaja saa tietysti tehdä,
miten haluaa.
Hän voi tehdä yhden astian juhlaa varten
ja toisen astian arkea varten.

Jumala on tehnyt samoin.
Ehkäpä Jumala tahtoi osoittaa vihansa ja voimansa. 
Jumala on kuitenkin kärsivällinen. 
Hän on sietänyt niitäkin astioita, 
jotka on tehty sitä varten, 
että ne tuhoutuvat hänen vihansa vuoksi. 
Jumalan kirkkaus taas näkyy niissä astioissa,
jotka hän on valmistanut kirkkautta varten.

1. Paastonajan sunnuntai

Jesajan kirjasta, luvusta 1 (Jes. 1:16–20)

Älkää enää tehkö pahaa! 
Oppikaa tekemään hyvää!
Toimikaa oikein! 
Puolustakaa heikkoja! 
Auttakaa leskiä ja orpoja!

Jumala sanoo näin:
- Nyt selvitetään tämä asia.
Teidän syntinne ovat verenpunaiset,
mutta ne tulevat valkeiksi kuin lumi.
Teidän syntinne ovat tumman punaiset,
mutta ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.
Kuulkaa minua!
Silloin teille käy hyvin.
Mutta jos te torjutte minut,
teidän käy huonosti.
Jumala on puhunut.

Kirjeestä heprealaisille, luvusta 2 (Hepr. 2:9, 17–18)

Hyvän Jumalan tahto oli, 
että Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta. 
Jumalan Poika Jeesus tuli samanlaiseksi kuin ihminen.
Hänestä tuli hyvä ja uskollinen ylipappi.
Niinpä Jeesus voi sovittaa Jumalan edessä ihmisten synnit. 
Jeesus auttaa vaikeuksissa,
koska hän on itse niitä kokenut ja kärsinyt.

4. Paastonajan sunnuntai

Jesajan kirjasta, luvusta 55 (Jes. 55:1–3)

Kuulkaa minua,
jos teillä on jano!
Tulkaa tänne! Täällä on vettä!
Eikö teillä ole rahaa? 
Ei haittaa, tulkaa silti!
Syökää viljaa,
juokaa viiniä ja maitoa!
Nyt ei maksa mitään. 

Miksi te maksaisitte siitä,
mitä ei voi syödä?
Kuulkaa minua, 
niin te saatte syödä hyvin.
Te saatte parhaita herkkuja.
Tulkaa minun luokseni.
Kuulkaa, niin te saatte elää!
Minä teen teidän kanssanne liiton,
joka kestää aina.
Minä olen uskollinen,
niin kuin olin uskollinen Daavidille.

Johanneksen ilmestyksestä, luvusta 21 (Ilm. 21:6–7)

Valtaistuimella istuva sanoi: 
”Minä olen kuin A ja O, 
ensimmäinen ja viimeinen kirjain. 
Kaikki on minun käsissäni.
Janoinen saa juoda vapaasti elämän veden lähteestä. 
Voittaja saa perintönsä. 
Minä olen hänen Jumalansa, 
ja hän on minun lapseni.”

1. sunnuntai pääsiäisestä

Sakarjan kirjasta, luvusta 8 (Sak. 8:12–13)

Jumala sanoo näin:
”Juudan ja Israelin heimot,
kauan sitten minä hylkäsin teidät.
Nyt asiat ovat toisin.
Kaikki näkevät,
että minä pelastan teidät. 
Minä annan rauhaa ja menestystä.
Pellot saavat sadetta ja
maa tuottaa satoa.
Kaiken tämän minä lahjoitan teille.
Älkää pelätkö!
Olkaa rohkeat!”

Apostolien teoista, luvusta 13 (Ap. t. 13:23–33)

Paavali sanoi:
”Jumala lupasi,
että Daavidin jälkeläisestä tulee Israelin Pelastaja.
Jeesus oli tämä Pelastaja.
Ennen Jeesusta tuli Johannes.
Johannes sanoi Israelin kansalle, 
että kaikkien pitää kääntyä Jumalan puoleen ja ottaa kaste. 

Johannes sanoi näin: 
’En minä ole se Pelastaja.
Minun jälkeeni tulee mies, 
joka on paljon arvokkaampi kuin minä.
Juuri me kuulemme nyt tästä Pelastajasta. 
Kansan johtajat eivät tajunneet, 
kuka Jeesus oli. 
He tuomitsivat Jeesuksen kuolemaan,
vaikka hän oli syytön. 
Kun Jeesus oli kuollut,
he panivat hänen ruumiinsa hautaan. 
Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. 
Seuraavina päivinä moni ihminen näki Jeesuksen.
Nämä ihmiset todistavat nyt Jeesuksesta. 

Me julistamme teille ilosanoman: 
Raamatussa ennustettiin,
että juuri näin tulee tapahtumaan.
Jumala teki sen,
mitä hän lupasi. 
Jeesus elää!”

2. sunnuntai pääsiäisestä

Hesekielin kirjasta, luvusta 34 (Hes. 34:11–16)

Jumala sanoo näin: 
Minä etsin minun lampaani.
Minun lampaani ovat ympäri vieraita maita.
Minä haen ne turvaan.
Minä pidän lampaistani huolta.
Lampaat saavat kävellä vihreillä niityillä.
Siellä ne saavat levätä. 

Jumala lupaa:
Minä etsin eksyneen.
Minä tuon hänet takaisin.
Minä hoivaan väsynyttä.
Minä sidon murtuneen jalan. 
Minä hoidan laumaani,
niin kuin sitä kuuluu hoitaa.