1. adventtisunnuntai

Jesajan kirjasta, luvusta 62

Lähtekää!
Menkää kaupungin ulkopuolelle!
Valmistakaa tie kansalle!
Tehkää ja tasoittakaa valtatie!
Raivatkaa kivet pois!
Nostakaa lippu ylös!
Kaikki kuulevat tämän Jumalan viestin:
- Sanokaa kansalleni:
Katso, sinun pelastajasi saapuu.
Hän johdattaa sinua.

Sinua ei hylätä.

Kirjeestä roomalaisille, luvusta 13

Aamu on alkamassa.
Teidän on aika herätä unesta.

Pelastus on nyt lähellä meitä.

Eläkää valossa.

Tehkää hyvää.

Hylätkää pimeys ja pahat teot.

Jättäkää pois riita, juopottelu,

remuaminen ja kiihkoilu.
Luottakaa,
että Jeesus Kristus on teidän kanssanne!

4. adventtisunnuntai

Sef. 3: 14-17

Iloitse, tytär Siion!
Huuda riemusta, Israel!
Juhli ja laula, 
tytär Jerusalem!
Herra ottaa pois tuomiosi.
Jumala karkottaa vihollisesi.
Herra on sinun keskelläsi.
Sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille:
- Älä pelkää.
Älä irrota otettasi!
Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi.
Jumala on voimakas.
Hän auttaa sinua.
Jumala iloitsee sinusta. 
Jumala riemuitsee.
Hän uudistaa sinut.

 Fil. 4: 4-7

Iloitkaa aina Herrassa! 
Sanon vielä kerran: iloitkaa! 
Olkaa lempeitä!
Kaikki ihmiset saavat nähdä sen. 
Herra on jo lähellä. 
Älkää olko mistään huolissanne.
Kertokaa kaikki tarpeenne Jumalalle.
Rukoilkaa, anokaa ja kiittäkää!
Silloin Jumalan rauha varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne.
Niin te pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.
Jumalan rauha on kaikkia meidän ajatuksiamme suurempi.

1. Moos. 21: 1-7

Herra piti huolen Saarasta.
Jumala täytti lupauksensa. 
Saara tuli raskaaksi.
Hän sai Abrahamin kanssa pojan, 
vaikka he olivat jo vanhoja. 
Se tapahtui juuri siihen aikaan, 
jonka Jumala oli ilmoittanut. 
Abraham antoi pojalle nimeksi Iisak. 
Abraham oli satavuotias,
kun hänen poikansa Iisak syntyi. 
Saara sanoi: 
”Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun.
Ihmiset iloitsevat minun kanssani.” 
Saara sanoi myös: 
”Kuka olisi uskonut,
että minä imetän vielä poikia!
Niin kuitenkin tapahtui!”

Hepr. 6: 13-19

Jumala vannoi ja lupasi Abrahamille.
Jumala lupasi: 
”Minä siunaan sinua runsain määrin.
Minä annan sinulle runsaasti jälkeläisiä”.
Aabraham odotti kärsivällisesti.
Jumalan lupaus toteutui. 
    Näin Jumala osoitti, 
että hänen päätöksensä ei muutu. 
Jumala ei valehtele.
Hän tahtoi rohkaista meitä.
Voimme paeta hänen suojaansa.
Meillä on luja ja varma toivo.
 

3. sunnuntai loppiaisesta

1. Kun. 8: 41–43

Salomo rukoili ja sanoi:
    ”Vieraat ihmiset tulevat kaukaisesta maasta.
He ovat kuulleet Jumalasta. 
He tulevat tämän temppelin luo.
He rukoilevat Jumalaa.
Jumala taivaassa, kuule muukalaisen rukous!
Tee niin kuin hän sinulta pyytää. 
Silloin kaikki maailman kansat oppivat tuntemaan sinut.
He kunnioittavat sinua.
He tietävät, että tämä on sinun temppelisi.”  

Jes. 30: 18–21

Jumala tahtoo, 
että hän saa antaa teille armonsa. 
Herra on oikeuden Jumala.
Onnellisia ovat ne, 
jotka häntä odottavat!
Siionin kansa Jerusalemissa,
sinun itkusi aika on ohi!
Kun huudat Jumalalta apua, 
hän armahtaa.
Hän kuulee ja vastaa sinulle.
Jumala antaa sinulle kenties vain kapean leivän
ja niukasti vettä.
Silti hän on sinun kanssasi.
Sinä saat nähdä hänet omin silmin.
Aina kun olet eksymässä tieltä,
sinä kuulet takaasi tämän ohjeen:
– Tässä on tie, kulkekaa sitä.

Room. 1: 16–17

Minä en häpeä evankeliumia.
Jumalan voima näkyy Jeesuksessa ristillä.
Sanoma Jeesuksesta tuo pelastuksen kaikille, 
jotka sen uskovat.
Evankeliumi kuuluu kaikille,
niin juutalaisille kuin kreikkalaisille. 
Jumala pelastaa ihmisen,
kun tämä uskoo Jeesukseen.
Usko tuo meille ikuisen elämän.

Hepr. 11: 1–10

Kun uskomme, näemme sen, 
mitä ei muuten voi nähdä.
Jumala loi maailmat omalla sanallaan.
Tämän me ymmärrämme uskon avulla. 

Abel uskoi Jumalaan. 
Siksi hänen uhrinsa oli arvokkaampi kuin Kainin antama uhri.
Jumala otti vastaan Abelin ja hänen lahjansa.
Abel kertoo meille siis uskosta. 

Henok uskoi Jumalaan.
Hän eli Jumalan mielen mukaisesti. 
Se ei onnistu ilman uskoa.
Jumala otti hänet suoraan taivaaseen.
Hän ei kokenut kuolemaa.

Nooa sai ilmoituksen siitä, mitä on tulossa.
Hän uskoi.
Hän teki niin kuin Jumala tahtoi.
Nooa rakensi arkin. Koko hänen perheensä pelastui.
Usko pelasti heidät.

Abraham uskoi Jumalaan.
Hän totteli Jumalan kutsua ja lähti matkaan.
Hän ei tiennyt, minne oli menossa.
Jumala oli luvannut viedä hänet uuteen kotimaahan,
luvattuun maahan.
Abraham asui teltassa uudessa maassa.
Hän uskoi Jumalan lupauksiin.
Hän odotti pääsyä Jumalan rakentamaan kaupunkiin.

5. sunnuntai loppiaisesta

Kol. 3: 12–17

Te olette Jumalalle rakkaita.
Olkaa siis ystävällisiä, nöyriä,
lempeitä ja kärsivällisiä.
Toimikaa niin,
että tulette toimeen keskenänne.
Antakaa anteeksi toisillenne.
Jumalakin antaa teille anteeksi. 
Tärkeintä on rakkaus.
Rukoilen,
että Kristuksen rauha on teidän sydämissänne.
Olkaa kiitollisia. 
Kuulkaa ja lukekaa Kristuksen sanaa.
Opettakaa ja neuvokaa toisianne viisaasti.
Laulakaa kiitosta Jumalalle.
 

3. sunnuntai ennen paastonaikaa

1. Sam. 16:1–13

Herra sanoi Samuelille:
”Älä sure Saulia.
Minä olen hylännyt hänet.
Hän ei enää saa olla Israelin kuningas.
Lähde Betlehemiin!
Mene Iisain luo.
Hänen pojastaan tulee uusi kuningas.”
    Samuel lähti kohti Betlehemiä.
Kaupungin johtajat tulivat häntä vastaan.
He kysyivät huolissaan:
”Mitä sinä täällä teet? Onko kaikki hyvin?”
Samuel vastasi:
”Olkaa rauhassa! Minä olen tullut uhraamaan Herralle.”
Iisai ja hänen poikansa tulivat hänen luokseen.
Samuel näki Iisain vanhimman pojan ja ajatteli:
”Hän se on! Hänestä tulee uusi kuningas.”
Mutta Herra sanoi Samuelille:
”Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan.
Jumala ei katso kuten ihminen.
Ihminen näkee ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämeen.”
Iisain seitsemän poikaa tulivat vuorotellen paikalle.
Jokaisesta Samuel sanoi:
”Jumala ei ole valinnut häntä kuninkaaksi.”
    Sitten Samuel kysyi Iisailta:
”Tässäkö ovat kaikki poikasi?”
Iisai vastasi:
”On minulla vielä nuorin poika.
Hän on nyt lampaita paimentamassa.”
Samuel sanoi: ”Tuo hänet tänne.”
Nuorin poika haettiin paikalle.
Silloin Herra sanoi:
”Tämä se on, hänestä tulee kuningas!”
Samuel otti öljyä.
Hän voiteli Daavidin.
Jumalan henki tuli Daavidiin.

1. paastonajan sunnuntai

Hepr. 4: 14-16

Jeesus on meidän suuri ylipappimme.
Hän on taivaan ja maan Herra. 
Jeesus tuntee meidät.
Hän tietää heikkoutemme.
Jeesusta koeteltiin.
Hän joutui kärsimään.
Mutta Jeesus ei tehnyt syntiä.
Siksi saamme tulla rohkeasti Jumalan valtaistuimen eteen.
Jumalalta saamme avun.
Hän on armollinen. 
 

2. paastonajan sunnuntai

2. Kun. 20: 1-7

Kuningas Hiskia sairastui.
Hän oli kuolemaisillaan. 
Silloin Jesaja tuli hänen luokseen ja sanoi: 
”Näin sanoo Herra: 
’Järjestä asiasi kuntoon.
Et enää parane vaan sinä kuolet!’”

    Hiskia rukoili Herraa: 
”Voi, Herra! Muista minua.
Minä olen aina elänyt sinun tahtosi mukaan.
Olen tehnyt sitä, mikä on hyvää.” 
Hiskia itki katkerasti.
    Jesaja oli juuri lähdössä pois.
Hän sai sanan Jumalalta.
 ”Mene takaisin. Sano Hiskialle: 
Näin sanoo Herra: 
’Minä olen kuullut rukouksesi.
Minä olen nähnyt kyyneleesi. 
Minä parannan sinut. 
Pian pääset takaisin Herran temppeliin. 
Sinä saat elää vielä viisitoista vuotta. 
Minä pelastan sinut ja tämän kaupungin.
Minä suojelen tätä kaupunkia.’”
    Sitten Jesaja sanoi: 
”Hakekaa viikunakakku.” 
Kakku haettiin.
Se asetettiin kipeän kohdan päälle ja kuningas parani.

1. Kor. 10: 12-13

Jos luulet olevasi vahva,
katso itseäsi.
Varo, ettet kaadu.
Elämässänne on kiusauksia.
Niitä tulee jokaiselle ihmiselle. 
Jumalaan voi luottaa. 
Hän ei salli teille ylivoimaisia kiusauksia.
Jumala on kanssanne.
Hän antaa voimaa kestää vaikeudet.
Hän johdattaa teitä eteenpäin.
 

3. paastonajan sunnuntai

Jer. 26: 12-16

Jeremia sanoi Juudan johtajille ja kansalle: 
”Jumala on lähettänyt minut.
Hän käski minua,
että julistan teille tuomion. 
Kääntykää pois vääriltä teiltänne.
Hylätkää pahat tekonne.
Kuulkaa Herraa, Jumalaanne! 
Silloin Herra muuttaa mielensä.
Hän peruuttaa onnettomuuden, 
jolla hän teitä uhkaa. 
Te voitte tehdä minulle, mitä haluatte.
Muistakaa kuitenkin tämä: 
jos te0 tapatte minut, 
te tapatte viattoman.
Silloin te teette murhan.” 
    Silloin kansa ja johtajat sanoivat papeille: 
”Ei tuomita tätä miestä kuolemaan! 
Jumala on lähettänyt hänet puhumaan meille.”

Ilm. 3: 14-19

”Kirjoita seurakunnalle Aasiaan:
Näin sanoo Kristus:
    Minä tiedän sinun tekosi: 
sinä et ole kylmä etkä kuuma. 
Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma,
puolesta tai vastaan! 
Mutta sinä olet haalea. 
Siksi minä oksennan sinut suustani.
    Sinä kehut, että olet rikas.
Sanot, että et tarvitse mitään. 
Et tajua, mikä todella olet: 
surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. 
Annan sinulle neuvon: 
osta minulta puhdasta kultaa.
Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi.
Osta voidetta silmiisi,
että näet.
Minä nuhtelen ja kuritan sinua,
koska rakastan sinua.
Tee siis parannus.
Tule jälleen täyteen intoa!”

5. paastonajan sunnuntai

Ps. 43:2-5

Sinä, Jumala, olet ainoa turvani. 
Miksi olet hylännyt minut?
  Miksi minun täytyy olla surullinen? 
  Miksi annat vihollisen sortaa minua?
Lähetä valosi ja totuutesi! 
Johdata minua valossasi. 
Vie minut pyhälle vuorellesi.
Vie minut sinun asuntoihisi.
  Minä tahdon tulla sinun eteesi, Jumala!
Haluaisin ylistää sinua. 
  Miksi sieluni on masentunut? 
  Miksi sieluni on niin levoton?
Odota Jumalaa! 
Vielä saan kiittää  Jumalaani ja auttajaani.

Hepr. 9: 11–15

Kristus on meidän ylipappimme.
Hän täytti kaikki säännöt.
Kristus teki vielä enemmän kuin osattiin odottaa.
Hänen temppelinsä ei ollut ihmisten tekoa. 
Hän ei uhrannut sonneja tai muita eläimiä.
Hän uhrasi itsensä.
Ennen Kristusta uhrattiin eläimiä.
Niiden veri puhdisti synneistä.
Nyt Kristus puhdisti meidät omalla verellään.
Kristus oli täydellinen ja virheetön uhri.
Hän puhdistaa meidät täydellisesti.
Voimme siis palvella elävää Jumalaa.
Jumala antaa meille iankaikkisen elämän.
 

 

5. sunnuntai pääsiäisestä

2. Moos. 17:8–13

Vihollinen hyökkäsi israelilaisten kimppuun.
Mooses sanoi Joosualle:
”Valitse miehiä mukaasi.
Lähde taistelemaan vihollista vastaan.”
Joosua teki näin.
Hän lähti taisteluun vihollista vastaan.
Mooses ja muut Israelin johtajat nousivat vuoren huipulle.
Mooses rukoili ja nosti kätensä kohti taivasta.
Kun Mooseksen kädet olivat koholla,
israelilaiset olivat voitolla.
Kun Mooseksen kädet laskivat,
vihollinen oli voitolla.
Kun Mooses väsyi,
hän istui kivelle.
Mooseksen ystävät asettuivat hänen molemmille puolilleen.
He kannattelivat Mooseksen käsiä.
Silloin Mooses jaksoi pitää käsiä ylhäällä
ja rukoilla koko päivän.
Näin Joosua voitti vihollisen sotajoukot.

Jer. 29: 11-14

Herra sanoo:
”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten. 
Minä annan teille rauhan.
Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 
Silloin te huudatte minulta apua.
Silloin te rukoilette minua. 
Minä kuulen teitä. 
Te etsitte minua, ja te löydätte minut! 
 

Jaak. 5:13–16

Jos joku teistä kärsii,
hänen tulee rukoilla.
Kun olette iloisia,
laulakaa kiitosvirsiä.
Jos joku on sairaana,
seurakunnan johtajat voivat tulla hänen luokseen.
Hänet voidellaan öljyllä Herran nimessä.
Hänen puolestaan rukoillaan.
Uskokaa ja rukoilkaa!
Se parantaa sairaan.
Herra parantaa hänet.
Jos hän on tehnyt syntiä,
Jumala antaa anteeksi.
Tunnustakaa siis syntinne toisillenne.
Rukoilkaa toistenne puolesta,
jotta parantuisitte.
Jumala kuulee oikeamielisen rukouksen.
Rukous saa paljon aikaan.

6. sunnuntai pääsiäisestä

1. Kun. 19:8-13

Elia nousi.
Hän söi ja joi. 
Elia lähti pitkälle matkalle.
Hän tuli pyhälle vuorelle.
Siellä hän asettui yöksi luolaan. 
Yöllä Elia kuuli Herran äänen: 
”Miksi olet täällä, Elia?” 
Elia vastasi: 
”Olen taistellut puolestasi, Jumala.
Israelilaiset ovat hylänneet sinut.
Nyt he etsivät minuakin.
He haluavat tehdä minulle pahaa.”
Herran ääni sanoi: 
”Mene ulos. Herra kulkee siellä ohitsesi.” 
Tuli raju ja mahtava myrsky.
Myrsky rikkoi vuoria ja kallioita. 
Jumala ei kuitenkaan tullut vielä myrskyn mukana.
Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys.
Jumala ei ollut maanjäristyksessä. 
Seuraavaksi saapui polttava tuli.
Jumala ei ollut tulessakaan. 
Tulen jälkeen kuului hiljaista tuulen huminaa. 
Elia meni ulos. Hän peitti kasvonsa.
Elia jäi seisomaan luolan suulle.

Helluntaiaatto

Jes. 59: 20-21

Jumala tulee kansansa luo.
Hän vapauttaa kansansa,
kun he luopuvat rikkomuksistaan.
    Herra sanoo heille: 
”Tämä on minun lupaukseni: 
minun henkeni pysyy aina sinun kanssasi.
Minun sanani ei katoa.
Minun lupaukseni eivät petä milloinkaan.” 
 

Helluntain jälkeinen viikko

1.Kor. 12

Pyhä Henki yhdistää meidät.
Kuulumme Kristuksen seurakuntaan.
Jokaisella on paikkansa.
Katso vaikka ihmistä:
Jalka ei sano:
”Minä haluaisin olla käsi.”
Silmä ei voi sanoa kädelle:
”Minä en tarvitse sinua.”
Pää ei voi sanoa jaloille:
”Minä en tarvitse teitä.”
Kristuksen seurakunnassa jokaisella on oma tehtävänsä.
Kaikkein suurin lahja ja tehtävä on kuitenkin rakkaus.

10. sunnuntai helluntaista

Ps. 119: 129-136

Jumala, sinun liittosi on ihmeellinen. 
Minä tahdon pysyä siinä.
  Sinun sanasi antaa valoa. 
  Sinun sanasi antaa viisautta.
Olen väsynyt ja janoinen. 
Minä janoan sinun käskyjäsi.
  Katso puoleeni, anna armosi!  
Ohjaa minua neuvoillasi. 
Ota kaikki vääryys minusta pois.
  Kirkasta minulle kasvosi. 
Opeta minua tuntemaan käskysi!

14. sunnuntai helluntaista

Miika 6: 6-8

- Mitä minun pitäisi tuoda Jumalalle?
Tuonko hänelle uhreja,
vuoden vanhoja vasikoita?
Haluaako Herra tuhansia pässejä?
Vai vaatiko Jumala peräti oman lapseni, 
kun teen syntiä?
 
Ei. Jumala on kertonut, mikä on hyvää.
Vain tätä Herra sinulta odottaa:
tee sitä mikä on oikein.
Osoita rakkautta ja hyvyyttä.
Kuuntele Jumalaa elämässäsi.
 
1. Joh. 4: 7-12

Rakkaat ystävät, meidän tulee rakastaa toisiamme.
Rakkaus on Jumalasta. 
Kun joku rakastaa lähimmäistään,
hän on Jumalan lapsi.
Hän tuntee Jumalan. 
Jos joku ei rakasta,
hän ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa.
Jumala on rakkaus. 
Jumalan rakkaus näkyy siinä, 
että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan.
Siinä on rakkaus.
Jumala on rakastanut meitä.
Hän on lähettänyt Poikansa vapauttamaan meidät synnistä.
Hänen Poikansa Jeesus antaa meille elämän.
    Rakkaat ystävät! 
Jumala on rakastanut meitä.
Niinpä meidänkin tulee rakastaa toisiamme.
Silloin Jumala pysyy meissä.
Tätä Jumala tahtoo.
 

15. sunnuntai helluntaista

Jes. 38: 16-20

Kuningas Hiskia parani sairaudestaan.
Hän rukoili:
”Herra, vahvista minua.
Anna minulle rauha.
Kaikki entinen jää taakse. 
Sinä unohdat syntini. 
Sinä annat elämän.
Saan ylistää sinua koko elämäni ajan.
Herra on minut pelastanut.
Me soitamme kiitosta
hänelle.”

Ef. 5: 15-20

Katsokaa, miten elätte: 
Eläkää viisaasti. Toimikaa oikein.
Seuratkaa Jumalan tahtoa. 
Soittakaa ja laulakaa kiitosta Jumalalle.
Kiittäkää Jumalaa meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen nimessä.
 

16. sunnuntai helluntaista

1. Kun. 17: 1, 8-16

Elia ennusti näin: 
”Tämä on Israelin Jumalan sana: 
tulevina vuosina ei tule vettä eikä sadetta.”
    Sitten Herra sanoi Elialle:
    ”Lähde Sarpatin kaupunkiin.
Siellä eräs leskivaimo pitää sinusta huolta.”

    Elia lähti Sarpatiin. Hän tuli kaupungin portille. 
Elia näki leskivaimon, joka keräsi polttopuita. 
Elia huusi naiselle: 
”Toisitko minulle vähän vettä juotavaksi.” 
Nainen lähti hakemaan vettä. 
Elia huusi hänelle vielä: 
”Toisitko minulle myös palan leipää.” 
Mutta nainen vastasi: 
”Minulla on jäljellä vain kourallinen jauhoja ja tilkka ruokaöljyä.
Nyt kerään vähän puita. Sitten menen kotiin. 
Teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. 
Syömme sen ja sitten kuolemme.”

    Elia sanoi hänelle: 
”Älä pelkää! Mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. 
Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä. Tuo se tänne. 
Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. 
Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 
Jauhoruukkusi ei tyhjene.
Pullossasi riittää öljyä, 
kunnes Herra antaa jälleen sateen.”
    Leski teki niin kuin Elia oli sanonut.
Heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. 
Jauhoruukku ei tyhjentynyt. Pullossa riitti öljyä.
Näin oli Jumala sanonut Elian suulla.

Fil. 4: 10-14

Te olette aina halunneet auttaa minua.
Siihen ei ole kuitenkaan ollut tilaisuutta.
Nyt Jumala on antanut siihen mahdollisuuden.
Iloitsen tästä suuresti.
Olen toki tottunut kaikkeen.
Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin.
Olen syönyt itseni kylläiseksi.
Olen nähnyt nälkää.
Minulla on ollut puutetta.
Joskus kaikkea on ollut runsaasti.
Kestän kyllä kaiken. 
Jumala antaa minulle voimaa.
Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani.

17. sunnuntai helluntaista

Room. 8: 18-23

Me odotamme taivaan kirkkautta.
Silloin unohdamme kaikki menneet.
Myös koko luomakunta odottaa. 
Täällä maailmassa kaikella on aikansa.
Kaikki katoaa.
Myös luomakunta odottaa tulevaa kirkkautta. 
Silloin kaikki hyvä kestää ikuisesti.
Jumala antaa vapauden.
Tätä vapautta mekin odotamme.
Pyhä Henki kertoo meille tästä toivosta. 
 

20. sunnuntai helluntaista

4. Moos. 21: 4–9

Israelin kansa jatkoi vaellusta kohti Kaislamerta. 
Matkalla kansa alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: 
”Miksi te toitte meidät pois Egyptistä?
Täällä autiomaassa me kuolemme.
Täällä ei ole leipää eikä vettä. 
Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa!”
    Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä.
Käärmeiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. 
Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: 
”Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. 
Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois.” 
Mooses rukoili kansan puolesta. 
Herra sanoi Moosekselle: 
”Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. 
Jos käärme puree, pitää katsoa siihen. 
Silloin jää eloon.” 
Mooses teki pronssista käärmeen. 
Kaikki, jotka katsoivat pronssikäärmettä, jäivät eloon. 

Kol. 1:19-23

      Jeesus on täydellinen.
Hän sai aikaan sovun.
Hän sai aikaan rauhan.
Näin Jumala päätti toimia.

Tekin olitte ennen erossa Jumalasta.
Te teitte pahoja tekoja.
Jumala teki sovinnon teidän kanssanne.
Kristus kärsi kuoleman.
Sen vuoksi te olette pyhiä ja puhtaita Jumalan edessä.
Pysykää uskossa.
Säilyttäkää toivo.
Luottakaa evankeliumiin,
jonka olette kuulleet.

Reformaation päivä

Jeremian kirjasta, luvusta 17

Jumala sanoo näin:
- Älä turvaa ihmisiin.
Älä luota ihmisten voimaan.
Älä luovu Jumalasta!
Jos luovut Jumalasta,

olet kuin piikkipensas.
Piikkipensas kituu kuivalla aavikolla.
Se kasvaa erämaassa yksinään.
    Siunattu on hän,
joka luottaa Jumalaan.
Hän on kuin puu puron rannalla.
Siellä puu saa aina vettä.

Sen lehdet pysyvät vihreinä.
Sillä ei ole mitään hätää,
vaikka tulee kuiva vuosi.
Silloinkin puu kantaa hedelmää.

Kirjeestä roomalaisille, luvusta 10

Kaikilla on sama Jumala.
Jumala antaa lahjojaan jokaiselle,
joka pyytää häneltä apua.
Raamatussa lukee:
”Sinä pelastut,
kun huudat avuksesi Jumalaa.”
Jotta voi pyytää apua Jumalalta,
täytyy uskoa Jumalaan.
Jotta voi uskoa Jumalaan,
täytyy kuulla hänestä.
Jotta voi kuulla Jumalasta,
jonkun täytyy kertoa hänestä.
On ihanaa,
kun joku tulee kertomaan Jumalasta.
Kaikki eivät kuitenkaan usko evankeliumia.

Jesaja sanoo:
"Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme?”
Usko syntyy,
kun kuulee Kristuksen sanan.
Nyt kysyn:
eivätkö he ehkä ole kuulleet ilosanomaa?
Varmasti ovat:
    - Heidän sanansa on kuulunut koko maailmaan.

Tuomiosunnuntai

Dan. 7: 9-10, 13-14

Minä katselin,
ja Jumala istuutui.
Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi.
Hänen istuimensa oli tehty tulen liekeistä.
Kaikki oli kirkasta ja loistavaa.
Tuhannet ihmiset palvelivat häntä.
Miljoonat ihmiset seisoivat hänen edessään.
Jumala on oikeus.
Hän istui alas. 
Kirjat avattiin.

    Yöllinen näky jatkui. 
Taivaalta, pilvien keskeltä
tuli eräs ihmisen näköinen.
Hän saapui Jumalan luo. 
Hänelle annettiin valta ja kunnia.
Hänestä tehtiin kuningas.
Kaikkien kansojen tuli palvella häntä.
Hänen valtansa kestää ikuisesti.
Hän pysyy kuninkaana aina.

Dan. 12: 1-3

Lopun aikana teitä suojelee mahtava enkeli Mikael.
Silloin teillä on vaikeampaa
kuin koskaan ennen. 
Mutta sinun kansasi pelastuu.
Jokainen pelastuu,
jonka nimi on kirjoitettu kirjaan.
Silloin kuolleet herätetään henkiin. 
Toiset heräävät ikuiseen elämään.
Toiset heräävät häpeään ja kauhuun.
Silloin kiitetään heistä,
jotka ovat opettaneet ihmisille totuutta. 
Oikeat opettajat loistavat niin kuin tähdet. 

Ilm. 20: 11-21: 1

Minä näin suuren valkean valtaistuimen 
Minä näin hänet,
joka istuu valtaistuimella. 
Hän oli kaikkea suurempi ja mahtavampi.
Minä näin myös kaikki kuolleet seisomassa valtaistuimen edessä. 
Kaikki hukkuneet nousivat merestä.
Kaikki kuolleet nousivat Tuonelasta.
Elämän kirja avattiin.
Kirja kertoi, mitä kukin oli tehnyt.
Jokaiselle luettiin tuomio.
Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. 
Tämä on toinen kuolema: tulinen järvi. 
Ihmiset ohjattiin joko elämään tai toiseen kuolemaan.
    Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. 
Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet.
Merta ei enää ollut.

 2. Tess. 1: 3-10

Me kiitämme aina teistä Jumalaa. 
Siihen on todella hyvä syy:
teidän uskonne kasvaa koko ajan.
Te rakastatte toisianne yhä enemmän.
Me olemme ylpeitä,
kun voimme kertoa teistä muissa seurakunnissa.
Te jaksatte ja uskotte myös vaikeina aikoina.
Te todistatte Jumalasta ja hänen oikeasta tuomiostaan.
Jumala ottaa teidät valtakuntaansa.

Jumala toimii oikein. 
Hän antaa teidän kiusaajienne joutua pulaan.
Meidän ahdistuksemme sen sijaan päättyy.
Herra Jeesus tulee enkeleittensä kanssa taivaasta.
Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa. 
Rangaistuksena on ikuinen kadotus.
Se tarkoittaa eroa Herrasta ja hänen kirkkaudestaan.
Tuona päivänä Herra Jeesus saapuu.
Hän ottaa vastaan uskovien kunnioituksen ja kiitoksen.

Kynttilänpäivä

Jes. 52: 8-10

Kuulkaa!
Kaikki riemuitsevat.
He näkevät,
kuinka Jumala palaa kansansa luo.
Iloitkaa, te Jerusalemin rauniot! 
Herra lohduttaa kansaansa.
Hän on vapauttanut Jerusalemin!
Herra näyttää voimansa
kaikkien kansojen edessä.
Koko maailma näkee pelastuksen, 
jonka meidän Jumalamme on tuonut.
 

Juhannus

Psalmi 92

Hyvä on kiittää Herraa.
Hyvä on laulaa sinulle.
  Hyvä on kertoa armostasi. 
Herra, minä iloitsen sinun teoistasi.
Minä riemuitsen sinun kättesi töistä.
  Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra,
  kuinka syvät sinun ajatuksesi!
 

Luomakunnan sunnuntai

1. Moos. 3: 22-24

Herra Jumala sanoi:
”Ihminen on nyt samanlainen kuin me:
hän tietää, mikä on hyvää
ja mikä on pahaa.
Toivottavasti ihminen ei syö nyt hedelmää elämän puusta.
Silloin hän elää ikuisesti!”
Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois paratiisista.
Jumala pani ihmisen viljelemään maata.
Jumala sulki tien paratiisiin.

3. Moos. 25: 8-12

Jumala sanoi Moosekselle:
    ”Laske vuosien määrä.
Kun 50 vuotta on tullut täyteen,
alkaa pyhä vuosi.
Se vuosi on riemuvuosi.
Silloin jokainen saa maansa takaisin,
jos on sen menettänyt.
Silloin jokainen orja saa palata kotiinsa.
Viettäkää riemuvuotta joka viideskymmenes vuosi.
Silloin ei saa kylvää.
Älkää korjatko viljaa.
Syökää vain sitä,
mitä maa tuottaa.
Se on pyhä vuosi,
riemuvuosi.”