Uskoa vai ei?

Mitä on uskominen? Mitä on kristinusko?

Uskova ihminen tunnustaa, että maailmassa on jotakin meitä suurempaa – jotain, mitä emme käsitä. Kristinuskon Jumala on elämän Jumala. Arkisessa elämässä usko ihmistä rakastavaan Luojaan ja ihmisten keskinäiseen yhteyteen voi näkyä pieninä tekoina ja valintoina, pyrkimyksenä vastuulliseen ja kestävään elämään.

Monesti uskoon liittyy paljon kysymyksiä, mysteerejä, joihin vastausta ei anna Google tai yksinkertainen käsikirja. Usko ei myöskään ole vain ajattelua ja kokemuksia. Uskossa on kyse enemmästä, elämää suuremmasta.

Mitä usko on?

Uskova ihminen tunnustaa, että maailmassa on jotakin meitä suurempaa – jotain, mitä emme käsitä. Hän hyväksyy, että emme ymmärrä kaikkea, eikä meidän tarvitsekaan. Voimme silti luottaa.

Meitä suuremman, Jumalan, olemassaoloa ei voi tieteellisesti todistaa. Jumala on näkymätön. Tämä saa monet ajattelemaan, että Jumalaa ei ole.

Jos Jumala on Sinulle olemassa, näin on riippumatta siitä, mitä muut ihmiset ajattelevat. Monet uskovat Jumalaan sen perusteella, mitä ovat lukeneet Raamatusta tai kuulleet puhuttavan Jumalan toiminnasta.

Usko ei ole vain ajattelua ja tutkimista. Se ei myöskään ole pelkästään kokemuksia. Uskossa on kyse enemmästä, elämää suuremmasta luottamuksesta hyvään Jumalaan Taivaallisena Isänä.

Tyhjentävää vastausta siihen, mitä usko on, ei ole. Ihminen ei voi tuntea Jumalaa kokonaan. Jumala säilyttää salaisuutensa – ja niin saa olla. Ja joka tapauksessa Jumala tuntee meidät.

Usko ja tieto kulkevat rinnakkain

Usko ei ole tiedon vastakohta. Ne kulkevat rinnakkain, kun ihminen määrittelee ja yrittää ymmärtää maailmaa. Ristiriita näyttää muodostuvan siitä, että Jumalasta ei voi tehdä havaintoja aistien varassa. 

Tieteellisen tiedon avulla voidaan tutkia, mitä Jumalasta on sanottu. Se ei kuitenkaan auta pääsemään lähemmäs Jumalaa. Hän pysyy salattuna. Vain uskon kautta on mahdollista vakuuttua siitä, että Jumala on ihmisen lähellä ja toimii tässä maailmassa.

Mitä kristinusko on?

Kristinusko on uskoa elävään Jumalaan. Se on uskoa siihen, että Jumala, Isä, antanut elämän kaikelle olemassa olevalle. Myös oma elämämme on Luojan lahjaa. Jumala vaikuttaa luomakunnassa ja historiassa ja kohtaa ihmisen myös henkilökohtaisesti.

Kristinusko on uskoa Jeesukseen Kristukseen, Hänen kuolemaansa ristillä ja ylösnousemukseensa. Jumala ilmoitti itsestään lähettämällä Poikansa maailmaan, jotta ihminen voisi elää Jumalan yhteydessä.

Jumalan ilmoituksesta kertoo Raamattu, joka on keskeisin lähde, kun etsitään tietoa Jumalasta.

Kristinusko on uskoa Pyhään Henkeen, joka tuo Jumalan hyvyyden ja Kristuksen rakkauden ihmisten keskelle. Pyhä Henki kutsuu ihmistä ja synnyttää hänessä uskon.

Miten usko näkyy?

Uskon kautta ihminen voi kokea, että Jumala on todellinen, että Hän on läsnä elämässä ja toimii suhteessa maailmaan. Usko Jumalaan ja Jeesuksen sovitustyöhön antaa elämälle kestävän perustan ja turvan.

Arkisessa elämässä usko ihmistä rakastavaan Luojaan voi näkyä rakkauden tekoina, joita usko synnyttää. Usko konkretisoituu valintoina, pyrkimyksenä vastuulliseen ja kestävään elämään ja toisen ihmisen huomioon ottamisena.

Usko tulee näkyväksi myös Jeesuksen toiminnassa sekä kirkossa ja sen messussa.