Tutki uskoa

Kirkon usko ja oppi pohjautuvat Jumalan ilmoitukseen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ja Raamatussa. Uskon ja opin sisältöä on määritelty uskontunnustuksissa ja tunnustuskirjoissa, joista evankelis-luterilaiselle kirkollemme tärkeimmät ovat Lutherin katekismukset ja Augsburgin tunnustus.

Kirkolliskokous tulkitsee kirkon uskoa ja oppia ajassa päättäessään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisessa käytössä olevista kirjoista ja käytännöistä. Piispainkokous antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia ohjeita.

Oikealla olevista linkeistä pääset tutustumaan uskon eri alueisiin.