Ilmiöt ja kannanotot

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon äänellä puhuu kaksi instituutiota: kirkolliskokous ja piispainkokous.

Kirkon yksittäisten jäsenten ja viranhaltijoiden, piispojenkin, lausunnot edustavat viime kädessä heidän näkemyksiään käsiteltävistä asioista.

Reformaation perintöä on, että jokaisen kristityn tulee itse ottaa asioista selvää sekä Raamatun ja kirkon perinnön valossa etsiä Jumalan tahdon toteuttamista. Tässä hänen tulee rukoilla Pyhää Henkeä avukseen - mitä tärkeämpi asia, sitä enemmän. Näin kristityt saattavat samoista lähtökohdista päätyä eri ratkaisuihin elämän kysymyksissä.