Ikääntyneen seurakuntalaisen rukous

 

Paimiossa Paltan kerhotalon leikkipihalla (Pyölintie 3) taloustoimiston ja viraston kohdalla on Rukouspysäkki. Rukouspysäkillä voit hiljentyä rukoilemaan paimiolaisen lapsiperheen tai eristyksessä olevan isovanhemman sanoin. Mikäli et pääse paikan päälle, pääsee rukouspysäkille näin virtuaalisestikin.

Oman rukouksensa on laatinut niin ikääntyvä rukoilija kuin yksinäiseksi itsensä kokeva kulkija. Rukoukseen ohjaavat myös kirkkomme vanhat rukoukset ja virsien säkeet. Pysäkillä on tilaa myös omalle hiljaiselle rukoukselle ja mietiskelylle. 

Tällä sivulla on ikääntyneen seurakuntalaisen rukous. Muihin rukouksiin voit tutustua alasivuilla.

Ikääntyneen seurakuntalaisen rukous

Pyhä Jumala,Taivaallinen Isämme, Kaikkiviisaudessasi loit ihmisen omaksi kuvaksesi.
Suuren rakkautesi tähden lähetit oman ainoan Poikasi lunastamaan meidät synnin ja kuoleman vallasta.
Annoit meille oikeuden tulla Jeesuksen tähden Sinun lapsiksesi.

Kiitos siitä että sinun ääretön rakkautesi ei vähene eikä lopu silloinkaan kun luomasi ihminen vanhenee.
Me tunnemme iän tuomat muutokset monta kertaa raskaina itsessämme – olemuksessamme,
jonka sinä täydelliseksi loit – joskus jopa pelkäämme tulevaisuutta.
Meillä on kysymyksiä, joihin kukaan ei anna varmaa vastausta.

Käännymme Sinun puoleesi Taivaallinen Isämme, anna meille mieli,
joka turvautuu Sinuun ja luottaa Sinun johdatukseesi.

Kasvata luottamustamme, anna lähellemme kanssaihmisiä,
jotka kulkevat rinnallamme, kun sitä tarvitsemme.
Tee meistä jokaisesta toisillemme lähimmäisiä, arkisia enkeleitä,
joilla on herkät korvat ja auttavat kädet - ja sydän,
joka kuulee silloinkin kun kukaan ei puhu.

Haluan tuoda Sinun eteesi heidät, jotka tuntevat yksinäisyyttä,
jotka ovat syystä tai toisesta eristettyjä normaalista elämänmenosta,
jotka eivät voi tai osaa itse lähestyä toista ihmistä.

Ja vielä pyydän:
ole lähellä siunaamassa heitä, jotka sairastavat,
jotka kärsivät monenlaisten vaivojen alla.

Pyhä Isä, ole myöskin meitä hoitavien ihmisten hoitaja,
anna heille rakkautta ja voimia, kun he palvelevat meitä omassa työssään.
Siunaa heitä.

Kiitos että kuulet rukouksemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
Vapahtajamme tähden ja nimessä.
Aamen.

 

Marjatta Järvinen
 

Piirros vanhasta naisesta keinutuolissa.