Uutisia ja ajankohtaista Paimion seurakunnassa

Uutislistaukseen

Kirkkoherranvaalin vaalitapa

30.12.2020 17.34

Paimion seurakunnan kirkkovaltuusto päättää 19.1.2021 kokouksessaan uuden valittavan kirkkoherranvaalin vaalitavan. Kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä kansanvaalilla, jossa voivat äänestää kaikki täysi-ikäiset äänivaltaiset seurakunnan jäsenet tai välillisellä vaalilla, jonka suorittavat kirkkovaltuuston jäsenet.

Molemmissa vaalitavoissa voidaan pitää paneelikeskusteluja, jotta valitsijat saavat tietoa hakijoista ja heidän kyvyistään. Välittömän vaalin etuna on se, että kaikki äänioikeutetut pääsevät äänestämään. Äänestysprosentti ei tosin ollut kovin korkea edellisissä kirkkoherranvaaleissa, jotka suoritettiin välitöntä vaalia käyttäen, vajaa kymmenen prosenttia.

Välillisen vaalin vahvuus on siinä, että vaalissa suoritetaan monivaiheinen rekrytointiprosessi siten, että valitsijoilla on päätöstä tehdessään käytössään monipuolisesti valmisteltu aineisto. Aineisto antaa laajan kuvan päättäjille hakijoista ja hyvät mahdollisuudet arvioida hakijoiden pätevyyttä ja sopivuutta kyseiseen virkaan sekä ottaa huomioon viran vaatimat perusedellytykset.

Molempia vaalitapoja on käytetty, mutta suurin osa kirkkoherran vaaleista on käyty välillistä vaalitapaa käyttäen.

Voit kommentoida vaalitapaa seurakunnan Facebookissa https://www.facebook.com/paimionseurakunta

tai lähettämällä kommenttisi kirjallisesti kirkkoherranvirastoon siten, että se on perillä viimeistään 15.1.2021.
kirkkoherranviraston osoite:

Paimion seurakunta/kirkkoherranvirasto
Pyölintie 3
21530  PAIMIO

Kirkkoherranvaali käydään tuomiokapitulin määrittämänä ajankohtana, kuitenkin ennen joulukuun ensimmäistä päivää vuonna 2021, jolloin nykyinen kirkkoherra jää eläkkeelle.