Kalle Elonheimo

kappalainen
Sauvo-Karunan kirkkoalue

Sauvo-Karunan kirkkoalueen vastuuryhmän sihteeri
Saara Kerola

diakoni

Diakoniatyön työalavastaava, Palvelun vastuuryhmän sihteeri


Armi Laakso

kanttori

Musiikkityön työalavastaava, Julistuksen vastuuryhmän sihteeri


Tuija Mäkivalli

seurakuntapastori

Virkavapaalla 1.8.2019-31.1.2022.

Rita Smolander

varhaisnuorisotyönohjaaja

Kasvatustyön työalavastaava