Kalle Elonheimo

kappalainen
Sauvo-Karunan kirkkoalue

Sauvo-Karunan kirkkoalueen vastuuryhmän sihteeri
Saara Kerola

diakoni

Diakoniatyön työalavastaava, Palvelun vastuuryhmän sihteeri


Armi Laakso

kanttori

Musiikkityön työalavastaava, Julistuksen vastuuryhmän sihteeri


Tuija Mäkivalli

seurakuntapastori

Virkavapaalla 1.8.2019-31.7.2021.

Ulla Sandell

lastenohjaaja

Työvapaalla

Rita Smolander

varhaisnuorisotyönohjaaja

Kasvatustyön työalavastaava