kappalainen
Sauvo-Karunan kirkkoalue

Sauvo-Karunan kirkkoalueen vastuuryhmän sihteeri
diakoni

Diakoniatyön työalavastaava, Palvelun vastuuryhmän sihteeri


kanttori

Musiikkityön työalavastaava, Julistuksen vastuuryhmän sihteerilapsi- ja perhetyö

Lapsi- ja perhetyön työalavastaava, kasvatuksen vastuuryhmän sihteeri
lastenohjaaja

Työvapaalla

varhaisnuorisotyönohjaaja

Nuorisotyön työalavastaava