Uutisia ja ajankohtaista Paimion seurakunnassa

Uutislistaukseen

Paimion seurakunta liittyy Porin aluekeskusrekisteriin

29.12.2021 10.42

Paimion seurakunta liittyy Porin aluekeskusrekisteriin 1.1.2022. Suurin muutos on muutos virkatodistusten ja sukututkimusten tilaamisessa.

Paimion seurakunta  liittyy Porin ev.lut. seurakuntien aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta alkaen. Aluekeskusrekisteriin liittyminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa luterilaisen kirkon kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin yksiköihin. Aluekeskusrekisterien tarkoituksena on, että koko ihmisen elinkaarta koskevan virkatodistuksen saa yhdestä paikasta. Kirkkohallitus on linjannut, että kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin vuonna 2022. 

Aluekeskusrekisterissä hoidetaan Paimion  seurakunnan viranomaistehtävät, jotka koskevat kirkonkirjojen pitoa ja Suomen ev.lut. kirkon jäsenrekisteriä. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy mm. virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkkoon liittymisten ja kirkosta eroamisten rekisteröiminen ja sekä sukututkimus. 

Porin aluekeskusrekisterillä on toimipiste Raumalla, toinen toimipiste aloittaa Salon Halikossa vuoden 2022 alusta. Asiakkaita palvellaan Halikon toimipisteessä 3.1.2022 alkaen paikan päällä, puhelimitse ja sähköpostitse. Virkatodistuksen ja sukuselvityksen voi tilata myös verkkolomakkeella. 

Virkatodistukset ja sukututkimukset aluekeskusrekisteristä

Seurakuntalaisille aluekeskusrekisteriin siirtyminen näkyy ennen kaikkea siis virkatodistuksia ja sukuselvityksiä tilattaessa. Aluekeskusrekisterissä laaditaan sukuselvitys koko elämänkaaren ajalta niiltä osin, kun hän on ollut Suomen ev.lut. kirkon jäsen riippumatta siitä, minkä seurakunnan jäsenenä hän on ollut. Todistuksia ei siis ensi vuonna tarvitse enää tilata muista seurakunnista erikseen. 

Tällä hetkellä aluekeskusrekisterit ovat ruuhkautuneet pahasti ja perunkirjoituksissa tarvittavia virkatodistuksia voi joutua odottamaan jopa neljä kuukautta. Tämä hankaloittaa asioiden hoitamista, koska lain mukaan perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksiin joudutaankin hakemaan useissa tapauksissa lisäaikaa.  Tilanne on valitettava, mutta yksittäinen seurakunta ei voi tehdä asian hyväksi mitään.

Tilaukset suoraan aluekeskusrekisteriin

Virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimuspyynnöt on osoitettava 1.1.2022 alkaen Porin aluekeskusrekisteriin, sillä Paimion seurakunta ei enää vastaanota tilauksia 1.1.2022 alkaen. Aluerekisterin yhteystiedot tulevat seurakunnan verkkosivuille vuodenvaihteessa. 

Kirkollisten toimitusten varaaminen

Kirkkoherranvirasto säilyy Paimiossa tämän uudistuksen jälkeenkin. Kirkolliset toimitukset varataan edelleen paikallisesti Paimion kirkkoherranvirastossa tai Sauvon seurakuntatoimistossa.