Uutisia ja ajankohtaista Paimion seurakunnassa

Uutislistaukseen

Kirkollisissa toimituksissa muutos osallistujamäärään

2.3.2021 12.53

Sallittu osallistujien määrä kirkollisissa toimituksissa vähenee kymmenestä kuuteen henkilöön.

Hallinto- ja terveysviranomaisten viimeisimpien ohjeiden mukaisesti kirkollisiin toimituksiin - kasteet, vihkimiset, hautaan siunaamiset -  osallistuvien henkilöiden määrää joudutaan vähentämään kymmenestä kuuteen henkilöön. Osallistujiin ei lasketa toimittavia henkilöitä eli pappia, kanttoria eikä suntioita. 

Pastoraalisista syistä voidaan esimerkiksi hautaan siunaamisissa käyttää harkintaa esimerkiksi siten, että vainajan kaikkein läheisimmät omaiset voisivat osallistua siunaustilaisuuteen. Kirkoissa pystytään hyvin noudattamaan isoja turvavälejä. Lisäksi seurakunta suosittelee kaikkien osallistujien käyttävän kasvomaskia. Osallistujamäärät on kuitenkin pyrittävä pitämään mahdollisimman pieninä. Omaiset keskustelevat osallistujamäärästä siunaavan papin kanssa. On huomioitava, että seurakunnan on otettava huomioon myös työntekijöiden työturvallisuus.