Uutisia ja ajankohtaista Paimion seurakunnassa

Uutislistaukseen

Päivitys vainajien siunaamisjärjestelyihin

8.4.2020 13.26

Valimuislain aikana siunausjärjestelyissä joudutaan tekemään poikkeuksia. Aiemmin annettuja ohjeita on tarkennettu. Siunausaikoihin on tullut muutoksia 7.4.202.

Päivitetyt tiedot lihavoituna

Siunausajat

Epidemian aikana siunausajoissa on käytössä poikkeukselliset alkamisajat.
Siunausajat ovat klo 10, klo 11.30, 13 ja klo 14.30 ja ne täytetään järjestyksessä klo 10:stä alkaen. (Päivitetty 7.4.)

 

Arkkuhautaukset

Arkkuhautaukset toimitetaan haudalla. Valtioneuvoston ohjeistus sekä AVI:n antama määräys koskee kaikkia yli kymmenen hengen tilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa. Sisällä kirkossa ja ulkona tapahtuvat hautaukset rinnastuvat näin toisiinsa.  Seurakunta sitoutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa siihen, että kaikin tavoin edistämme ihmisten turvallisuutta, myös seurakunnan työntekijöiden. Siksi kaikkia yli kymmenen hengen tilaisuuksia pyritään välttämään. Pappia, kanttoria eikä suntiota ei tarvitse sisällyttää kymmenen hengen kiintiöön. 

Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Jos hautaan siunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli 10 hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat riittävän etäällä toisistaan. Luonnollisesti on selvää, ettei vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön tule osallistua siunaustilaisuuteen.

 

Tuhkaussiunaamiset

Myös tuhkaussiunaamiset pyritään toimittamaan ulkona. Arkku siirretään ruumiskärryillä joko omaisten tai hautaustoimiston toimesta sankarihautojen edustalle, jossa siunaaminen tapahtuu. 

Muistotilaisuus

Seurakunnan tiloissa ei toistaiseksi järjestetä muistotilaisuuksia. Omaisten halutessa ja tilanteen salliessa muistotilaisuus voidaan järjestää myöhemmin, kun tällä hetkellä vallitseva tilanne on normalisoitunut.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa kirkkoherra Vesa Tuominen, puh. 050 4065 074 tai vesa.tuominen(at)evl.fi