Kouluikäisten kerhot

Ilmoittautumislomake kouluikäisten kerhoihin.

Ilmoittautuminen kouluikäisten kerhoihin

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua kouluikäisten kerhoihin.

Kerho tai kerhot joihin ilmoittaudun
Valitse kerho tai kerhot, joihin ilmoittaudut. Voit siis ilmoittautua useampaan kerhoon samalla lomakkkeella.
Suostumus tietojen käsittelyyn
Eu-tietosuoja-asetuksen mukainen suostumus