Seurakuntavaalien 2022 vaalikuulutukset

Seurakuntavaalien ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Paimion seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on 
ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Paimion kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma-to klo 9-13 sekä 15.9.2022 kello 9‒16.    

Kirkkoherranviraston osoite on Pyölintie 3, Paimio.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Paimion kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Paimio 21.6.2022

Paimion seurakunnan vaalilautakunta 

 

 

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta 

Paimion seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan  jäsenet kirkkovaltuustoon. 

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Paimion kirkkoherranvirastossa, jonka osoite on Pyölintie 3, Paimio. 

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.  Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Paimion kirkkoherranvirastoon, osoite Pyölintie 3, Paimio 

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.  

Paimio 21.6.2022 

Paimion seurakunnan vaalilautakunta