Seurakuntavaalien 2022 logo uskottu toivottu rakastettu.
#seurakuntavaalit, Suomen ev.lut. kirkko.

Äänestysohjeet ennakkoäänestyksessä syksyn 2022 seurakuntavaaleissa

Seurakuntavaaleissa ennakkoäänestystapa poikkeaa joiltain osin kunnallis ja valtiollisista vaaleista. Tällä sivulla on ohjeet, miten ennakkoäänestys tapahtuu. Paimion seurakunnan äänioikeutetuille jäsenille tulee postitse ilmoituskortti, jonka mukaanottaminen ennakkoäänestykseen helpottaa äänestämistä. 

Toiminta ennakkoäänestyksessä

 1. Äänestäjä ilmoittautuu vaalitoimitsijalle ja hänen henkilöllisyytensä tarkistetaan. Muista siis ottaa henkilöllisyystodistus mukaasi (Poliisin myöntämä henkilökortti, passi tai ajokortti). 
   
 2. Vaalitoimitsija antaa äänestäjälle vaaliasiakirjat, joita ovat äänestyslippu, vaalikuori, lähetekirjelomake ja lähetekuori. Mikäli äänestäjällä on ilmoituskortti mukanaan, lähetekirjelomaketta ei anneta. Muista siis ottaa ilmoituskortti mukaasi, jos olet sellaisen postitse saanut.
   
 3. Äänestäjä tekee vaalisalaisuuden säilyttäen äänestyskopissa merkinnän äänestyslippuun, taittaa sen siten, ettei ehdokkaan numero näy ja laittaa äänestyslipun leimaamattomana vaalikuoreen vaalitoimitsijan nähden. 
   
 4. Äänestäjä sulkee vaalikuoren ja vaalitoimitsija leimaa kuoren. Ennakkoäänestyksessä ei siis leimata äänestyslippua!
   
 5. Jos äänestäjällä ei ole mukanaan ilmoituskorttia, täyttää äänestäjä osaltaan lähetekirjeen ja allekirjoittaa sen. Jos äänestäjällä on mukanaan ilmoituskortti, allekirjoitta hän ilmoituskortin.
   
 6. Vaalitoimitsija allekirjoittaa lähetekirjeen tai ilmoituskortin todistuksena siitä, että äänestys on tapahtunut Kirkon vaalijärjestyksen säätämässä järjestyksessä.
   
 7. Vaalitoimitsija sulkee vaalikuoren ja lähetekirjeen tai ilmoituskortin lähetekuoreen ja ottaa nämä haltuunsa.
   
 8. Jos äänestäjä äänestää muualla kuin kotiseurakuntansa ennakkoäänestyspaikassa, vaalitoimitsija lähettää lähetekuoren sen seurakunnan vaalilautakunnalle, jonka jäseneksi vaaliin äänestäjä ilmoittautui.