Paimenen palsta

Saarna Paimion kirkossa sunnuntaina 13.10.2019

Vapaus

Jeesuksen aikana ei ollut järjestötoimintaa eikä eläketurvaa. Erilaiset poliittiset ryhmittymät toimivat aktiivisesti. Fariseusten puolue edusti ylintä hengellistä valtaa ja pyrki valvomaan juutalaisten elämää asettamalla erilaisia säädöksiä, käskyjä ja kieltoja. Saddukeukset puolestaan oli yhteiskunnallinen puolue, joka ajoi yhteiskunnallisia asioita, eivätkä sen jäsenet uskoneet ylösnousemukseen. Selootit puolestaan olivat kansallisia kiihkoilijoita. Muitakin kapinallisia ryhmittymiä löytyi. Vapautta etsittiin kiihkeästi varsinkin Rooman miehitysvallan alla.

Vapaus on sana, jota käytetään monissa eri merkityksissä. Vapaus saa ihmisestä riippuen hyvinkin erilaisia merkityksiä. Onko olemassa vapautta ilman rajoja? Onko vapautta se, että saa tehdä mitä haluaa välittämättä muista tai tekojensa seurauksista? Kuka on todella vapaa?

Vapaus-sanan alkuperäinen tausta on vankeus tai orjuus. Näiden vastakohtana vapaus merkitsee tilaa, jossa ei ole ruumiillista tai henkistä rajoitusta tai pakkoa. Vapaus on tila, jossa ihminen voi tehdä itsenäisiä valintoja.

Mitä vapaus on Raamatun mukaan? Jeesus sanoi:” Te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi”. Millaista on kristityn vapaus? Siitä Jeesus antoi esimerkin päivämme Raamatun tekstissä. Hyvät teot eivät ole sidottu kellonaikoihin tai päiviin. Jumalan kutsuu meitä tekemään Hänen tekojansa arkena ja pyhänä.

Vapautta käytetään silti väärin niin maallisessa kuin kristillisessä merkityksessä. Kaiken salliva ja kaiken hyväksyvä vapaus on yhtä lailla irvikuva vapaudesta kuin ankara ja tiukka kristillisten sääntöjen noudattaminen ilman lähimmäisen rakkautta. Rakkauden nimissä halutaan hyväksyä monenlaisia elämäntapoja tai pyritään rajoittamaan omaa ja muiden elämää. Jokainen, joka rikkoo Jumalan tahtoa vastaan, tekee syntiä ja on synnin orja. Omalla voimalla tai omilla teoilla ei synnistä vapauduta.

Merkillistä on, että Jeesuksen ajan uskonnolliset johtajat, joiden olisi pitänyt tuntea oikea uskon harjoitus, tekivät harjoituksesta joukon käskyjä ja kieltoja, joita kukaan ei kyennyt noudattamaan. Fariseusten ajatukset liikkuivat alituisesti heidän oman minänsä ympärillä. He etsivät aina omaa hurskauttaan ja asettivat muille lukuisia kieltoja ja rajoituksia. Käskyt ja kiellot: älä tartu, älä maista, älä koske saattoivat tehdä luonnollisistakin asioista luonnottomia.

Juutalaiset kokivat olevansa vapaita, Jumalan valittu kanssa mutta Jeesus osoitti, että hekin tarvitsevat Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Vapaa on vain se ihminen, joka ottaa vastaan Jumalan armon, Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Jeesus toimi ihmisten parhaaksi, toteutti rakkauden ja armon lakia siinä hetkessä missä elettiin. Hän halusi päästää seuraajansa pois ihmisten asettamista rajoituksista sitoen meidät totuuteen ja rakkauteen.

Oletko sinä vapaa? Ajattelet kenties, että sitten kun valmistun opinnoista, tulee loma, jään eläkkeelle olen vapaampi tekemään asioita, joista pidän. Eläkkeelle jääminen on mahdollisuus mutta se voi olla myös kriisi. Riippuu siitä, mitä muuta elämään on työn lisäksi sisältynyt. Parhaimmillaan elätte elämän auvoisimpia vuosia. Meille kaikille toivotan onnea valitessamme elämän Jumalan yhteydessä. Elämä on rikasta silloin…

Vesa Tuominen
kirkkoherra

 

Kirkkoherran kotisivut osoitteessa
http://www.vesatuominen.net/