Hallinto ja päätöksenteko Paimion seurakunnassa

Yleishallinto

Yleishallinnon tehtävänä on luoda puitteet varsinaiselle seurakuntatyölle sekä hautausmaa- ja kiinteistötyölle.

Yleishallinto koostuu (katso tästä seurakunnan organisaatiokaavio.jpg)

 1. hallintoelimistä
  (kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto)
 2. tarkastustoimesta
  (tilintarkastajat ja omaisuuden tarkastajat)
 3. hallinnon käytännön toteuttajista
  (taloustoimisto ja kirkkoherranvirasto) sekä
 4. työntekijöitä koskevista palveluista
  (työpaikkaruokailu, työterveyshuolto ja työsuojelu)

Yleishallinnon tehtävät ovat pääsääntöisesti lailla määrätty. Mm. kirkkolaki, kirjanpitolaki ja väestökirjanpitoon liittyvät lait ovat yleishallinnon tehtäviä määrittäviä lakeja. Lisäksi kirkkohallitus antaa ohjeita ja määräyksiä hallinnon, laskentatoimen ja väestökirjanpidon käytännön toteuttamisesta. Yleishallinnon yksityiskohtaisista tehtävistä on määrätty myös seurakunnan vahvistamissa ohje- ja johtosäännöissä.

Paimion seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää 27 jäseninen kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat joka 4. vuosi seurakuntavaaleissa. Viimeisimmät seurakuntavaalit toimitettiin vuonna 2018.


Kirkkovaltuusto valitsee 10 jäsenisen kirkkoneuvoston. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmät

Kirkkoneuvosto valitsee puheenjohtajat ja maallikkojäsenet vastuuryhmiin.
Vastuuryhmissä on myös työntekijöitä.
Seurakunnassa on vastuuryhmiä 4:

Lue lisää vastuuryhmistä tästä.

Pöydällä kannettava tietokone, puheenjohtajan nuija ja kokouksen esityslista.