kappalainen

Lähetystyön työalavastaava. Virkavapaalla.kappalainen
Sauvo-Karunan kirkkoalue

Sauvo-Karunan kirkkoalueen vastuuryhmän sihteeri
diakoni

Diakoniatyön työalavastaava, Palvelun vastuuryhmän sihteeri


kanttori

Musiikkityön työalavastaava, Julistuksen vastuuryhmän sihteeri


seurakuntapastori

Virkavapaalla 1.8.2019-31.7.2020

lastenohjaaja

Työvapaalla

varhaisnuorisotyönohjaaja

Kasvatustyön työalavastaava