Paimenen palsta

Puhe Pyhän Jaakobin kirkossa hiljaisen viikon tiistaina 2019

Vahingon sattuessa haetaan korvausvelvollista. Rikoksen tapahduttua etsitään tekoon syyllistynyttä henkilöä. Suomessa suurin osa rikoksista ratkaistaan. Syyllinen saadaan kiinni ja tuomitaan mutta toisinaan vakaviakin rikoksia jää selvittämättä.

Joskus saatetaan tuomita väärä henkilö. Erityisen vaikeaksi tilanne muodostuu maissa, joissa on kuolemantuomio. Muun muassa Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa on keskusteltu kuolemantuomion oikeutuksesta. Jos syytön henkilö tuomitaan, ovat tuomion seuraukset vakavat. Siksi oikeuslaitoksen on tutkittava jokainen juttu hyvin huolellisesti.

Jeesuksen oikeudenkäynti oli täydellinen irvikuva alusta loppuun saakka. Häntä vastaan etsittiin argumentteja, joiden perusteella Hänet voitaisiin tuomita. Jeesus oli opetuksillaan aiheuttanut levottomuutta kansan keskuudessa. Hän oli muka kieltänyt maksamasta veroa keisarille. Jeesuksen messiaaninen kutsumus tulkittiin niin, että hänen väitettiin sanoneen olevansa kuningas, keisarin haastaja vallasta. Jeesus oli syytösten mukaan kansan kiihottaja, harhaan johtaja, Jumalan pilkkaaja, kansalle vaarallinen henkilö.

Kaikki nämä syytökset ovat vääriä. Sanoessaan olevansa Messias Jeesus ei väitä olevansa poliittinen henkilö vaan Jumalan voideltu. Jeesuksen kuninkuus ei ollut tästä maailmasta. Hän oli taivaallinen kuningas.  Maaherra Pontius Pilatuskin ymmärsi todisteiden olevan riittämättömiä Jeesuksen tuomitsemiseen kuolemaan. Hän yritti kolme kertaa julistaa Jeesuksen syyttömäksi mutta ei kuitenkaan uskaltanut vapauttaa Jeesusta, koska pelkäsi juutalaista kansaa.

Pilatus keksikin keinon kiertää vastuutaan. Hän lähetti Jeesuksen kuningas Herodeksen luo, koska Jeesus oli kuningas Herodeksen hallintoalueelta. Ratkaisua ei synny sielläkään mutta Pilatuksesta ja Herodeksestä, entisistä vihamiehistä, tulee hyvät ystävät. Yhteinen vihollinen yhdisti heidät.

Perimmäinen syy Jeesuksen vangitsemiseen ja syytöksiin oli aivan toinen kuin mitä pyrittiin osoittamaan. Fariseukset ja Kirjanoppineet näkivät Jeesuksessa vaarallisen kilpailijan, joka pitää raivata pois tieltä. Siksi he kiihottivat juutalaista kansaa Jeesusta vastaan. Oikeudenkäynti saa yhä kummallisempia piirteitä.

Pilatus pesee kätensä yritettyään viimeiseen saakka pelastaa Jeesuksen kuolemantuomiolta. Hän ei halua ottaa vastuuta omasta toiminnastaan eikä tulevasta tuomiosta.  Jeesus sen sijaan kantaa vastuun ihmiskunnan pahuudesta. Jeesus oli aikansa toisinajattelija. Hänet piti vaientaa, sulkea pois yhteisöstä, surmata, koska Hänet koettiin vaaralliseksi kilpailijaksi oman aikansa uskonnollisten johtajien taholta.

Kaiken itseensä kohdistuneen pilkan ja häväistyksen keskellä Jeesus oli valmis kuolemaan syyttömänä kantaakseen ihmiskunnan syntitaakan. Oikeusmurha on tapahtumassa. Tyypillistä sen ajan hallinnolle mutta valitettavasti historia toistaa itseään, sillä syyttömiä ihmisiä kuolee edelleen monilla sotatoimialueilla.  Toisinajattelijoita vangitaan diktatuureissa, heitä kidutetaan ja lopulta surmataan.

Suomea pidetään oikeusvaltiona. Oikeudenmukaisesta politiikasta ja vastuun ottamisesta on silti keskusteltu paljon myös meillä Suomessa varsinkin juuri käytyjen eduskuntavaalien aikana. Puolueet lupasivat paljon. Miten ne todellisuudessa täyttävät vaalilupauksensa ja miten tulevat päättäjät eduskunnassa ja hallituksessa ottavat vastuun lupaustensa toteuttamisesta? Se näkyy vaalien jälkeen. Otetaanko lapset ja ikäihmiset paremmin huomioon? Tuetaanko nuorten koulutusta? Miten työllisyys kehittyy jatkossa? Miten huomioidaan ilmastoasiat? Paljon kysymyksiä on ilmassa.

Inhimillisessä elämässä tapahtuu paljon monenlaista myös virheitä ja ylilyöntejä. Jumalan toiminta on oikeudenmukaista ja uhrautuvaa. Jeesus ei paennut vastuutaan vaan kärsi koko ihmiskunnan puolesta. Hän ei antanut poliittisia lupauksia vaan Hän antoi taivaallisen lupauksen, perinnön iankaikkisesta elämästä. Pääsiäisen sanoma on sanoma vapautuksesta ja pelastuksesta, sanoma ilosta ja toivosta, joita ihmiskuntamme edelleen kaipaa monien muutosten ja levottomuuksien keskellä.

Päättäjämme lupaavat meille toivoa ja parannuksia tulevaisuudessa. Nämä asiat ovat tärkeitä, kun ne konkretisoidaan. Niistä tehdään totta. Päättäjämme ovat kuitenkin sidottuja omaan aikaansa ja omiin rajoihinsa. Aikaperspektiivi on Jumalaan uskovalla laajempi, sillä Jeesuksen antama toivo on rajaton ja kestää ajan rajan taakse. Toimimme maailmassa ja tehtävämme on edistää oikeudenmukaisuutta ja lähimmäisyyttä. Olemme myös taivaan kansalaisia, kun uskomme Jeesuksen pelastustyön ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kohdallamme.

Vesa Tuominen
 kirkkoherra

 

Kirkkoherran kotisivut osoitteessa
http://www.vesatuominen.net/