Paimion seurakunnan kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan joka 4. vuosi seurakuntavaaleissa. Kirkkovaltuustossa jäseniä on 27.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuuston tehtäviä on mm. talousarvion hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen, virkojen perustamiset ja lakkauttamiset, veroäyrin suuruudesta päättäminen sekä maan myynti.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kirkkovaltuuston käsittelemissä asioissa on aina kirkkoneuvoston esitys.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022

Jäsen lista Jäsen lista
pj. Kivisaari Jaakko IV Hyvönen Leena II
Järvinen Elina III Kuopila Juha IV
Tuominen Satu IV Harkia Lauri III
Koski Silvia II Joukas Harri IV
Simelius Satu IV Rantanen Riitta I
Vuorinen Harri III Pirhonen Henna IV
Lähdeniitty Arimo IV Kurki Tuula II
Laitinen Seppo I Salminen Riikka III
Alastalo Tiina IV Sippola Janina IV
vpj. Heurlin Eeva II Möttö Teuvo IV
Paasonen Jaana III Aro Toini III
Kuparinen Anne IV Kakkonen Jorma II
Reponen Terhi IV Kuosmanen Sari IV
Rissanen Jenni III    

 

Kirkkovaltuuston varajäsenet listoittain vertauslukujärjestyksessä

I SDP Paimio-Sauvo

II Yhteis-kristillinen

Kuusela Mervi

Högblom Helme

Vuorela Heli

Laaksonen Jari

Leinonen Matti

Suomi Ossi

Mäkirinne Hanna

Kovanen Mikko
  Ylitalo Jouni
   
III Yhteinen seurakuntamme IV Keskusta ja sitoutumattomat

Kallio Jarkko

Rantala Raimo

Berg Rauno

Havuaho Jarmo

Rannikko Piia

Pöri Pasi

Sundberg Eeva-Kaarina

Sjöblom Timo

Kokkala Virpi

Hyssälä Teija

Lehmus Lauri

Sillanpää Sami

 

Itälä Marja

 

Suominen Terje

 

Nieminen Minna

 

Tikkanen Kirsi

 

Tammi Kaarina

   
kirkkovaltuuston sihteeri: talouspäällikkö Henna Ahtinen