Ps. 23:1

Herra on minun paimeneni, eikä minulta mitään puutu.

 

Juhannus

Juhannuksen kirkkotilaisuudet: juhannusaattona, pe 22.6. sanajumalanpalvelus ja juhannusjuhla klo 19 Karunan kirkolla, bussikuljetus. Juhannuspäivänä, la 23.6. .... Lue lisää

Kesämusiikkia

Kesämusiikkia ke 27.6. klo 13 Paimion kirkossa. Esiintyjinä Maria Sapelkina ja Petri Kopponen. Lue lisää

Hoitohautojen kesäkukitus

Hoitohautojen kesäkukitus on aloitettu tiistaina 5.6. Pyydämme ystävällisesti omaisia...  Lue lisää

Pihakerho lapsiperheille

Omatoiminen pihakerho maanantaisin 13.8. asti lapsiperheille  klo 10-12 Paltan kerhotalon leikkipihalla (Paltantie 4). Pihakerhossa mahdollisuus... Lue lisää

Yhdistymisneuvottelut päätökseen

Paimion seurakunnan ja Sauvo-Karunan seurakunnan yhdistymisneuvottelut ovat edenneet. Lue lisää

Seurakunnan postiosoite muuttunut

Paimion seurakunnan postiosoite on muuttunut. Lue lisää

Seurakunta Facebookissa

Paimion seurakunta on nyt myös Facebookissa! Lue lisää

Suruadresseja

Paimion seurakunnalla on myynnissä adresseja. Adresseja on saatavana taloustoimistosta... Lue lisää

Tietosuojaseloste kiinteistötoimesta

Rekisterinpitäjä

Paimion seurakunta
Pyölintie 3
21530 PAIMIO
Puh. 044 7373 500
**@**

 

Yhteyshenkilö

vahtimestari Liisa Tommila
Paimion seurakunta
Pyölintie 3
21530 PAIMIO
puh. 050 4390 430
**@**

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

**@**

 

Rekisterin nimi

Paimion seurakunnan kiinteistötyön rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää voimassa olevia tietoja seurakunnan tiloja vuokraavien henkilöiden yhteydenpidon ylläpitämiseksi rekisteröidyn ja seurakunnan välillä sekä laskutukseen.

Avaintenhallintarekisteriä ylläpidetään avainten luovutusten/palautusten ylläpitämiseksi.

Oikeusperusteina rekisteröidyn suostumus sekä sopimus (Tietosuoja-asetus 6 artikla 1a, b).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät joiden tietoja käsitellään, ovat Paimion seurakunnan tiloja vuokraavat henkilöt, avainrekisteriin rekisteröitävät,

 

Rekisteriin tallennetaan tilanvuokraajan

 • etunimi

 • sukunimi

 • lähiosoite

 • postinumero

 • postitoimipaikka

 • puhelin

 • suostumus edellä mainittujen tietojen käyttöön
   

Rekisteriin tallennetaan avainrekisteriin rekisteröitävän

 • etunimi

 • sukunimi

 • lähiosoite

 • postinumero

 • postitoimipaikka

 • puhelin

 

Tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutukset

Rekiseteristä siirretään tietoja seurakunnan taloushallintajärjestelmään. Rekisteri on tarkoitettu Paimion seurakunnan kiinteistötyön käyttöön. Tietoja käsittelevät vain ne seurakunnan työntekijät, jotka niitä työssään tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteristä siirretään tilavuokrasopimuksista laskutustiedot seurakunnan laskutusjärjestelmään, Kipaan sekä tarvittaessa perintätoimistoon.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään, kunnes kyseinen tilaisuus on pidetty ja tilaaja on suorittanut maksuvelvoitteensa. Atk:lla olevat tiedot poistetaan. Manuaaliset tiedot tuhotaan silppurissa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

   

 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

   

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

   

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto

  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

  p. 029 56 66700, **@**

  www.tietosuoja.fi