Ps. 23:1

Herra on minun paimeneni, eikä minulta mitään puutu.

 

Raamattuluentosarja

Raamattuluentosarjan viimeinen ilta tiistaina 11.12. Illan aiheena.... Lue lisää

Toivoa naisille -rukousryhmä

Toivoa naisille -rukousryhmä  kevätkaudella 2019 Mikaelintalolla joka toinen maanantai klo 18. Seuraava ilta ma 14.1. Lue lisää

Kirkko avoinna

Tule hiljentymään hetkeksi joulukiireiden keskellä. Kirkko avoinna 10-.11.12. ja 13.-14.12. klo 14-19. Lue lisää

Vähävaraisten jouluateria

Vähävaraisten jouluateria tiistaina 18.12. klo 12 Mikaelintalolla (Pyölintie 3). Lue lisää

Kauneimmat Joululaulut

Katso täältä Paimion seurakunnan Kauneimmat joululaulutilaisuudet jouluna 2018. Lue lisää

Perheillat

Seuraava perheilta ke 12.12. klo 17.30 Paltan kerhtotalossa. Tervetuloa sillä kokoonpanolla, joka teille parhaiten sopii! Ilmoittaudu... Lue lisää

Matsimatkat

Matsimatka ke 26.12. TPS-Ässät jääkiekkomatsiin. Lähtö Wanhalta klo 17.30. Ilmoittaudu...

  Lue lisää

Seurakuntavaalien tulos

Seurakuntavaalien tulos on selvillä! Vaaleissa valittiin 27 jäsentä kirkkovaltuustoon. Lue lisää

Stipendejä toisen asteen koulutukseen

Paimion seurakunnan hallinnoima Merivuoren rahasto myöntää stipendejä vähävaraisten paimiolaisperheiden nuorille toisen asteen koulutuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen vuosien 2018 – 2021 aikana. Lue lisää

Yhdistymisneuvottelut päätökseen

Paimion seurakunnan ja Sauvo-Karunan seurakunnan yhdistymisneuvottelut ovat edenneet. Lue lisää

Seurakunta Facebookissa

Paimion seurakunta on nyt myös Facebookissa! Lue lisää

Suruadresseja

Paimion seurakunnalla on myynnissä adresseja. Adresseja on saatavana taloustoimistosta... Lue lisää

Tietosuojaseloste diakoniatyöstä

Tietosuojaseloste paimion seurakunnan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn asiakasrekisteristä

 

Rekisterinpitäjä

Paimion seurakunta
Pyölintie 3
21530 PAIMIO
Puh. 044 7373 500
**@**

 

Yhteyshenkilö

diakoni Antti Aro
Paimion seurakunta
Pyölintie 3
21530 Paimio
puh. 050 3428 090
**@**

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

**@**

 

Rekisterin nimi

Paimion seurakunnan diakoniatyön ja yhteiskuntatyön asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena diakoniatyön järjestäminen ja toteuttaminen. Diakoniatyö sisältää keskusteluavun lisäksi myös materiaaliseen apuun eli diakonia-avustusten myöntämiseen liittyviä tehtäviä: neuvonta, ohjaus, avustuksen tarpeen selvittäminen. Diakonia-avustukset myönnetään seurakunnan omista varoista tai niiden myöntämiseen voidaan hakea varoja esimerkiksi Kirkon diakoniarahastolta. Diakoniatyö on mm. keskusteluapua, sielunhoitoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollollista ohjausta ja neuvontaa.

 

Osarekisterit:
1. diakonia-avustukset: diakonia-avustuksen myöntämiseen liittyvät tehtävät; avustuksen tarpeen selvittäminen, neuvonta ja ohjaus, päätöksenteko sekä avustuksen antaminen ja kirjaaminen.

2. Keskusteluapu ja sielunhoitotyö: keskusteluavun ja sielunhoidon antaminen

3. Vapaaehtoistyö: vapaaehtoistyön palveluiden järjestäminen

4. Leiri- ja retkitoiminta

5. Asiakasviestintä

 

Oikeusperusteina diakonian avustusten osalta oikeutettu etu, (Tietosuoja-asetus 6 artikla 1f).

Muilta osin sopimus tai rekisteröidyn suostumus (Tietosuoja-asetus 6 artikla 1a ja b).

Arkaluonteisen asioiden (uskonnollinen vakaumus, terveydentila, taloudellinen tilanne) osalta rekisteröidyn suostumus (Tietosuoja-asetus 9 artikla 2a, b, d, f, h).

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Osarekistereinä diakonia-avustukset, keskusteluapu ja sielunhoitotyö, vapaaehtoistyö, diakonian leiri- ja retkitoiminta, asiakasviestintä

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyltä

 • sukunimi,

 • etunimet.

 • syntymäaika,

 • lähiosoite,

 • postinumero,

 • postitoimipaikka,

 • puhelinnumero,

 • sähköpostiosoite,

 • siviilisääty, perhekoostumus

 • taloudellinen tilanne; tulot, menot, velat

 • perheen taloudellinen kokonaistila

 • avustuksen tarkoitus

 • avustuksen hakemisen syyt

 • lisätiedot (sairaus, työttömyysaika, muu syy)

 • päätöstiedot avustuksista ja erilaisista luvista.

 

Keskuteluavun ja sielunhoitotyön, vapaaehtoistyön, diakonian leiri- ja retkitoiminnan ja asiakasviestinnän rekisteri

 • sukunimi
 • etunimi
 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • puhelin
 • sähköposti
   

Tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn ilmoittautuessa diakonia- ja yhteiskuntatyöntyön asiakkaaksi, vapaaehtoiseksi tai osallistumaan diakoniatyön järjestämälle retkelle tai leirille.

 

Tietojen luovutukset

Rekisteri on tarkoitettu Paimion seurakunnan diakonia- ja yhteiskuntatyön käyttöön. Tietoja käsittelevät vain ne seurakunnan työntekijät, jotka niitä työssään tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille. Kirkkolain 25 luvun 8 §:ssä säädetään diakoniatyön ja sielunhoitoa koskevien tietojen salassapidosta.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Diakonia-avustukset:
henkilötietoja säilytetään anomusten osalta 5 vuotta ja päätösten osalta 10 vuotta.

Keskuteluavun ja sielunhoitotyön, vapaaehtoistyön,  ja asiakasviestinnän rekisterit:
niin kauan kun rekisteröity on kyseisessä palvelussa mukana.

diakonian leiri- ja retkitoimintaan osallistuvat:
Osallistujalistaa retkistä ja leireistä säilytetään 2 vuotta turvallisuusasiakirjan liitteenä. Jos retkellä tai leirillä, johon rekisteröity on osallistunut, on tapahtunut onnettuomuus, on osallistujaluettelot säilytettävä kymmenen (10) vuotta tai niin kauan, kun asian käsittely sitä vaatii.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

   

 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

   

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

   

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto

  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

  p. 029 56 66700, **@**

  www.tietosuoja.fi