Ps. 23:1

Herra on minun paimeneni, eikä minulta mitään puutu.

 

Juhannus

Juhannuksen kirkkotilaisuudet: juhannusaattona, pe 22.6. sanajumalanpalvelus ja juhannusjuhla klo 19 Karunan kirkolla, bussikuljetus. Juhannuspäivänä, la 23.6. .... Lue lisää

Kesämusiikkia

Kesämusiikkia ke 27.6. klo 13 Paimion kirkossa. Esiintyjinä Maria Sapelkina ja Petri Kopponen. Lue lisää

Hoitohautojen kesäkukitus

Hoitohautojen kesäkukitus on aloitettu tiistaina 5.6. Pyydämme ystävällisesti omaisia...  Lue lisää

Pihakerho lapsiperheille

Omatoiminen pihakerho maanantaisin 13.8. asti lapsiperheille  klo 10-12 Paltan kerhotalon leikkipihalla (Paltantie 4). Pihakerhossa mahdollisuus... Lue lisää

Yhdistymisneuvottelut päätökseen

Paimion seurakunnan ja Sauvo-Karunan seurakunnan yhdistymisneuvottelut ovat edenneet. Lue lisää

Seurakunnan postiosoite muuttunut

Paimion seurakunnan postiosoite on muuttunut. Lue lisää

Seurakunta Facebookissa

Paimion seurakunta on nyt myös Facebookissa! Lue lisää

Suruadresseja

Paimion seurakunnalla on myynnissä adresseja. Adresseja on saatavana taloustoimistosta... Lue lisää

Tietosuojaseloste hautaustoimesta

Rekisterinpitäjä

Paimion seurakunta
Pyölintie 3
21530 PAIMIO
Puh. 044 7373 500
**@**

 

Yhteyshenkilö

hautausmaapuutarhuri Seppo Pekola
Paimion seurakunta
Pyölintie 3
21530 PAIMIO
puh. 050 3428 097
**@**

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

**@**

 

Rekisterin nimi

Hautaustoimen rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hautaustoimeen liittyvien asioiden hoito. Oikeusperusteena ovat kirkkolaki, kirkkojärjestys

ja hautaustoimilaki, lisäksi myös henkilön tai omaisten suostumus (Tietosuoja-asetus 6 artikla 1a).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Vainaja, vainajan omaiset, haudan haltijat, asiakasrekisteri.

 

Vainaja

 • sukunimi

 • etunimi

 • sukupuoli

 • henkilötunnus/syntymäaika

 • kuolinpäivä

 • hautausajankohta

 • viimeisin kotikunta

 • kuolinhetken ev.lut.seurakunta tai väestörekisteri

 • hautapaikkatunnus

 • hautaustapa
   

Vainajan omainen

 • sukunimi

 • etunimi

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • lähiosoite

 • postinumero ja –toimipaikka

 

Hautaoikeuden haltija/haudanhoitosopimuksen sopijaosapuoli

 • sukunimi

 • etunimi

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • lähiosoite

 • postinumero

 • postitoimipaikka

 

Asiakasrekisteri

 • sukunimi

 • etunimi

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • lähiosoite

 • postinumero

 • postitoimipaikka

 

Tietolähteet

Vainajan tiedot Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä sekä omaisilta.

Vainajan omaiset, haudanhaltijat, haudanhoitosopimusten sopijaosapuolet sekä asiakasrekisteriin rekisteröidyt luovuttavat itse omat tietonsa.

Tietojen luovutukset

Rekisteristä siirretään tietoja kirkon jäsentietojärjestelmä Kirjuriin, seurakunnan taloushallintajärjestelmään sekä seurakunnan resurssienhallintajärjestelmään (vainajan siunaamisessa tarvittavia tietoja).  Rekisteri on tarkoitettu Paimion seurakunnan käyttöön. Tietoja käsittelevät vain ne seurakunnan työntekijät, jotka niitä työssään tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Vain edellä mainituilla työntekijöillä on käyttöoikeus kyseisiin tietoihin.

Tietoja luovutetaan kuolleista Paimion seurakunnan jäsenistä omaisen luvalla Paimion seurakunnan julkisia kirkollisia ilmoituksia varten.

Paimion seurakunnan ylläpitämään hautausmaahan haudatun vainajan hautapaikka ja hautauspäivä ilmoitetaan siihen seurakuntaan, jonka alueella vainaja on kuollessaan ollut kirjoilla. Mikäli vainaja ei ole ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, kyseiset tiedot ilmoitetaan Maistraattiin.

Veteraanijärjestölle voidaan ilmoittaa heidän jäsenistöönsä kuuluneen sotaveteraanin nimi ja siunausajankohta omaisen suostumuksella.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Hautaustoimilain (457/2003) 5 luvun 12§ mukaiset tiedot säilytetään pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700, **@**
  www.tietosuoja.fi