Ps. 23:1

Herra on minun paimeneni, eikä minulta mitään puutu.

 

Kirkko avoinna

Tule hiljentymään hetkeksi joulukiireiden keskellä. Kirkko avoinna 10-.11.12. ja 13.-14.12. klo 14-19. Lue lisää

Kauneimmat Joululaulut

Katso täältä Paimion seurakunnan Kauneimmat joululaulutilaisuudet jouluna 2018. Lue lisää

Perheillat

Seuraava perheilta ke 12.12. klo 17.30 Paltan kerhtotalossa. Tervetuloa sillä kokoonpanolla, joka teille parhaiten sopii! Ilmoittaudu... Lue lisää

Raamattuluentosarja

Raamattuluentosarjan viimeinen ilta tiistaina 11.12. Illan aiheena.... Lue lisää

Matsimatkat

Matsimatka ke 26.12. TPS-Ässät jääkiekkomatsiin. Lähtö Wanhalta klo 17.30. Ilmoittaudu...

  Lue lisää

Seurakuntavaalien tulos

Seurakuntavaalien tulos on selvillä! Vaaleissa valittiin 27 jäsentä kirkkovaltuustoon. Lue lisää

Toivoa naisille -rukousryhmä

Toivoa naisille -rukousryhmä  syyskaudella 2018 Mikaelintalolla joka toinen tiistai klo 18. Seuraava ilta ti 11.12. Lue lisää

Stipendejä toisen asteen koulutukseen

Paimion seurakunnan hallinnoima Merivuoren rahasto myöntää stipendejä vähävaraisten paimiolaisperheiden nuorille toisen asteen koulutuksesta aiheutuvien kulujen kattamiseen vuosien 2018 – 2021 aikana. Lue lisää

Yhdistymisneuvottelut päätökseen

Paimion seurakunnan ja Sauvo-Karunan seurakunnan yhdistymisneuvottelut ovat edenneet. Lue lisää

Seurakunta Facebookissa

Paimion seurakunta on nyt myös Facebookissa! Lue lisää

Suruadresseja

Paimion seurakunnalla on myynnissä adresseja. Adresseja on saatavana taloustoimistosta... Lue lisää

Tietosuojaseloste hautaustoimesta

Rekisterinpitäjä

Paimion seurakunta
Pyölintie 3
21530 PAIMIO
Puh. 044 7373 500
**@**

 

Yhteyshenkilö

hautausmaapuutarhuri Seppo Pekola
Paimion seurakunta
Pyölintie 3
21530 PAIMIO
puh. 050 3428 097
**@**

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

**@**

 

Rekisterin nimi

Hautaustoimen rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hautaustoimeen liittyvien asioiden hoito. Oikeusperusteena ovat kirkkolaki, kirkkojärjestys

ja hautaustoimilaki, lisäksi myös henkilön tai omaisten suostumus (Tietosuoja-asetus 6 artikla 1a).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Vainaja, vainajan omaiset, haudan haltijat, asiakasrekisteri.

 

Vainaja

 • sukunimi

 • etunimi

 • sukupuoli

 • henkilötunnus/syntymäaika

 • kuolinpäivä

 • hautausajankohta

 • viimeisin kotikunta

 • kuolinhetken ev.lut.seurakunta tai väestörekisteri

 • hautapaikkatunnus

 • hautaustapa
   

Vainajan omainen

 • sukunimi

 • etunimi

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • lähiosoite

 • postinumero ja –toimipaikka

 

Hautaoikeuden haltija/haudanhoitosopimuksen sopijaosapuoli

 • sukunimi

 • etunimi

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • lähiosoite

 • postinumero

 • postitoimipaikka

 

Asiakasrekisteri

 • sukunimi

 • etunimi

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • lähiosoite

 • postinumero

 • postitoimipaikka

 

Tietolähteet

Vainajan tiedot Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä sekä omaisilta.

Vainajan omaiset, haudanhaltijat, haudanhoitosopimusten sopijaosapuolet sekä asiakasrekisteriin rekisteröidyt luovuttavat itse omat tietonsa.

Tietojen luovutukset

Rekisteristä siirretään tietoja kirkon jäsentietojärjestelmä Kirjuriin, seurakunnan taloushallintajärjestelmään sekä seurakunnan resurssienhallintajärjestelmään (vainajan siunaamisessa tarvittavia tietoja).  Rekisteri on tarkoitettu Paimion seurakunnan käyttöön. Tietoja käsittelevät vain ne seurakunnan työntekijät, jotka niitä työssään tarvitsevat, ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Vain edellä mainituilla työntekijöillä on käyttöoikeus kyseisiin tietoihin.

Tietoja luovutetaan kuolleista Paimion seurakunnan jäsenistä omaisen luvalla Paimion seurakunnan julkisia kirkollisia ilmoituksia varten.

Paimion seurakunnan ylläpitämään hautausmaahan haudatun vainajan hautapaikka ja hautauspäivä ilmoitetaan siihen seurakuntaan, jonka alueella vainaja on kuollessaan ollut kirjoilla. Mikäli vainaja ei ole ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, kyseiset tiedot ilmoitetaan Maistraattiin.

Veteraanijärjestölle voidaan ilmoittaa heidän jäsenistöönsä kuuluneen sotaveteraanin nimi ja siunausajankohta omaisen suostumuksella.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Hautaustoimilain (457/2003) 5 luvun 12§ mukaiset tiedot säilytetään pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700, **@**
  www.tietosuoja.fi